Felső Magyar-Országi Minerva 9. (Kassa, 1834)

1834 / 1. kötet

FELSŐ MAGYAR­ORSZÁGI MINERVA. Nemzeti FOLYÓ-ÍRÁS. Kíilenc/jediíévi 3*dijamat. 1834. (ELSŐ KÖTET.J A’ Felsé­ges kir. Magyar Helytartó-Tanács’kegyes engedelmével. KASSÁN, Blumger István’ Cs. Kir. priv. Könyvnyomtató Áros betűivel ’« költségein­

Next