Felsőoktatási Szemle, 1954 (3. évfolyam, 1-12. szám)

A FELSŐOKTATÁSI SZEMLE 1934. évi III. évfolyamának tartalomjegyzéke Egyetemeink és főiskoláink általános feladatai, felsőoktatás-politika A közoktatás nagy feladatai, 3. sz........................................................................................ 95 A Szovjetunió mezőgazdasági főiskolái előtt álló feladatok (Ponomarenko minisz­ter beszámolójának rövid ismertetése): 2. sz......................................................... 56 Az MDP Központi Vezetőségének határozata a közoktatás helyzetéről és felada­tairól, 2. sz........................................................................................................................... 49 Csukás István : Irányelvek a pedagógiai főiskolák hároméves tantervéhez, 11. sz. 486 Egyetemi tanáraink az MDP Központi Vezetőségének határozatáról, 3. sz.......... 101 Egyetemi vezetőink az új tanév feladatairól, 10. sz..................................................... 450 Erdey-Grúz Tibor : Az egyetemek feladatai a kormányprogrammal kapcsolat­ban, 1. sz................................................................................................................................. 1 Erdey-Orúz Tibor : Feladataink a III. kongresszus után 7—8. sz.......................... 239 Erdey-G­úz Tibor : Soron következő feladataink, 10. sz. . . ...................................... 433 Feladataink a felsőoktatási kádermunka területén az új szakaszban, 10. sz.......... 441 Cillemot László : Az egyetemi ifjúság néhány fontosabb szociális kérdése, 11. sz. 481 Dunda Béla : Egyetemi hivatástudat egyetemi munka, 9. sz................................... 390 Jeljutyin V. P. : A főiskolai munka további megjavításáért, 9. sz....................... 385 Jeljutyin V. P. : Tökéletesítsük a szakemberképzést, 12. sz..................................... 540 Kardos Lajos: A kétszakos tanárképzés általánossá tételéhez, 7—8. sz. ... 312 L. E. : A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem a párthatározatok végre­hajtásáért, 11. sz................................................................................................................. 519 Nagyértékű útmutatás egyetemeink számára, 6. sz....................................................... 241 Általános módszertan (—) (—) Az előadások minőségének megjavításáról (A szovjet felsőoktatási Tudományos Módszertani Tanács határozata), 4. sz.......................................... 158 Csanádi György : Az egyetemi jegyzetekről, 2. sz.......................................................... 85 Felsőoktatásunk továbbfejlesztésének néhány alapelve, 1. sz................................... 11 Halász Aurél : „Az egyetemek minőségi fejlesztése : hosszú folyamat. . . “ 7—8. sz. 307 Héberger Károly : Az esti és levelező oktatás néhány kérdéséről, 9. sz........................ 406 Irányelvek a gyakorlatok, ellenőrzés, vizsgák továbbfejlesztésére, 3. sz................. 111 A műszaki és természettudományi oktatás és módszerei Bálint Andor : Hogyan neveljenek előadásaink, tankönyveink, gyakorlataink önálló munkára, 5. sz...................................................................................................... 209 Borbély Samu : Megjegyzések a műszaki egyetemek alaptárgyi oktatásának kér­déséhez, 11. sz..................................................................................................................... 495 Cholnoky Tibor : Az alaptárgyak oktatásának kérdései a műszaki egyetemeken, 12. sz...................................................................................................................................... . 529 Dobos Dezső : Tanulmányi kirándulások, 5. sz................................................................. 228 Fizikai mennyiségek mértékrendszerei az oktatásban, 9. sz...................................... 409 Gerendás István : A műszaki egyetemek alaptárgyi oktatásának kérdéseihez, 5. sz........................................................................................................................................... 197 Horváth Zoltán : Hozzászólás Gerendás István dékán „A műszaki egyetemek alap­tárgyi oktatásának kérdéseihez“ című cikkéhez, 5. sz........................................ 203 Jefimov M. G. : A „Vegyipari műveletek és gépek“ oktatása, 3. sz.................... 133 Kádár László : Az elmúlt tanév vizsgatapasztalatai a Kossuth Lajos Tudomány­egyetem Természettudományi Karán, 7—8. sz.......................................... 367

Next

/
Thumbnails
Contents