Felsőoktatási Szemle, 1960 (9. évfolyam, 1-12. szám)

FELSŐOKTATÁSI SZEMLE 1960. évi IX. évfolyamának tartalomjegyzéke A felsőoktatás általános kérdései Felsőoktatásunk feladatai a Magyar­ Szocialista Munkáspárt VII. kongresszusa határozatainak végrehajtásában: 1. sz.............. ............................... .......... 1 Lenin-ünnepségek egyetemeinken és főiskoláinkon, 6. sz.................................... 353 A Felsőoktatási Szemle szerkesztőbizottsági ülése, 6. sz......................................... 374 A KISZ Intézőbizottság határozata a tanító- és tanárképzés feletti védnökség feladatairól, 9. sz....................................................................................................... 535 November 7. előtt, 10. sz......................................................... 591 A felsőoktatás tananyagának és oktatási módszereinek korszerűsítése (Általá­nos alapelvek), 12. sz................................................................................................. 719 Angyal Béla: Tapasztalatcsere a fiatal mérnökökkel, 2. sz................................... 100 Dr. Antalffy György: A Tudományegyetemek feladatai a Kongresszus után, 1. sz.­­ Dr. L­ajkó Mátyás: Oktatói közgyűlés a Kossuth Lajos Tudományegyetemen, 2. sz............................................................................................................................ 82 Balogh Sándor: Az értelmiség szerepének és jelentőségének néhány kérdése a lenini tanítások fényénél, 9. sz................................................................................. 519 Dr. Bartha Ferenc: A felszabadulás 15 éve az egészségügyi felsőoktatásban, 4. sz. 206 Bartók Miklós: Egyetemi KISZ-szervezeteink feladatairól, 1. sz............................ 28 Bartók Miklós—Neuwirth Gábor: Az egyetemi felvételi vizsgákról, 6. sz............. 377 Dr. Bellér Béla: Felsőoktatásunk a polgári forradalom és a Tanácsköztársaság idején (I—II.), 2. sz., 3. sz............................................................................... 90, 140 Bence Gyula: A képzőművészeti főiskolák feladatai a Pártkongresszus határoza­tai után, 1. sz.............................................................................................................. 25 Berecz János: A felsőoktatási intézmények KISZ-szervezeteinek feladatairól, 5. sz. 278 Bély Miklós: Az MSZMP tézisei a testnevelésről és a sportmozgalomról és a felsőoktatás, 2. sz........................................................................................................ 96 Bíró Gyula: Tanító- és óvónőképzésünk átszervezéséről, 1. sz.................................. 36 Dr. Bodor Endre: Hozzászólás a tanszéki munka néhány kérdéséhez, 3. sz............ 148 Dr. Csűrös Zoltán: A Budapesti Műszaki Egyetem a felszabadulást követő 15 esztendőben, 5. sz....................................................................................................... 286 Dr. Csűry István: Egyetemi könyvtáraink néhány időszerű problémája, 9. sz. ... 545 Darvas Andor: Tanszékeink, a szocialista tanárképzés műhelyei, 2. sz.................... 78 Dr. Elek Tibor: Az­ egyetemi vezetés fontos feladata: a tanszékek munkájának irányítása és ellenőrzése, 2. sz.................................................................................... 65 1

Next

/
Thumbnails
Contents