Felsőoktatási Szemle, 1961 (10. évfolyam, 1-12. szám)

FELSŐOKTATÁSI SZEMLE 1961. évi X. évfolyamának tartalomjegyzéke A felsőoktatás általános kérdései A KISZ I. Kongresszusáról, 1—2. sz.................................................... .......................... 5 A tizedik pedagógusnapra, 6. sz.......................................................................................... 325 Az 1961. évi III. törvény a Magyar Népköztársaság oktatási rendszeréről, 12. sz. 712 Dr. Antalffy György: Munkatapasztalatok a Szegedi Tudományegytemen, 5. sz. 253 Dr. Bakos József: Az egyetemi és főiskolai előadások, 12. sz.................................... 728 Bárányos István: Tapasztalataink az V. éves tanárjelöltek gyakorló iskolai mun­kájáról, 4. sz....................................................... ........................................................ 205 Dr. Benczédy József: A középfokú oktatás reformja és a tanárképzés, 9. sz............. 509 Berecz János: Az „Ifjúság a szocializmusért” mozgalom helyzete a felsőoktatási intézményekben, 4. sz..................................... ........................................................ 212 Dr. Bognár Rezső: Az egyetemi tudományos munka időszerű kérdései, 7—8. sz. 389 Dr. Csűry István: A szocialista egyetemi könyvtár feladatai, 10. sz..................... 601 Dr. Dobrai Endre: A felsőoktatási intézmények gazdálkodása, 11. sz..................... 668 Dukáti Ferenc: A tananyag korszerűsítése a szabványok figyelembevételével, 7—8. sz................................................................................................................................ 411 Sasi Nagy István: Hozzászólás Dukáti Ferenc: „A tananyag korszerűsítése a szabványok figyelembevételével” c. cikkéhez, 7—8. sz.................................... 415 Dr. Elek Tibor—Polgár Miklós: A Budapesti Műszaki Egyetem 1960. évi tudo­mányos tevékenységéről, 6. sz....................................................................................... 328 Garami Károly: A természettudományos tantárgyak új szerepe az iskolában, 9. sz........................................................................................................ 527 Dr. Halász Előd: A „későkoriság” mint irodalomtörténeti periodizációs probléma, 10. sz................................................­ ........... ................................. .......................... 591 Havasi Zoltán: Egyetemi könyvtáraink és a felsőoktatás reformja, 4. sz.............. 199 Heckenast József: Reformmunkálatok az agrárfelsőoktatási intézményekben, 10. sz.................................................................................................................................... 587 Dr. Hortobágyi Tibor: Mezőgazdasági szakemberképzésünk kulturális feladatairól, 1—2. sz................................................................................................................................ 12 Dr. Horváth Pál: A tananyagkorszerűsítés problémái az egyetemes állam- és jog­történet terén, 7—8. sz.................................................................................................. 405 Jáki László: Egyetemi felvételek az érettségi eredmények tükrében az 1929/30. és 1938/39-es években, 5. sz.................................................................................. ... 275 1

Next

/
Thumbnails
Contents