Felsőoktatási Szemle, 1963 (12. évfolyam, 1-12. szám)

FELSŐOKTATÁSI SZEMLE 1963. évi XII. évfolyamának tartalomjegyzéke A felsőoktatás általános kérdései A VIII. Kongresszus a felsőoktatásról Dr. Erdey-Grúz Tibor felszólalása, 1. sz........................................................................ 11 Bencsik István felszólalása, 1. sz................................... ............................................ 13 A művelődésügyi miniszter rendelete a felsőoktatási intézményekbe való felvétel szabályozásáról, 6. sz.................................................................... ... ........................... 336 Az 1963—64. tanév fő feladatai, 10. sz....................................................................... ... 557 A reform megvalósításának útján, 10. sz.............. ............................................................ 580 Adám Manó: A tehetség kibontakoztatása az iskolában, 7—8. sz............................ 416 Dr. Bakos József: Az egyetemi és főiskolai előadások (III.), 5. sz............................ 270 Bíró Gyula: Gondolatok a korszerűsítésről, 5. sz............ .................... ... ........... 265 Bodon Pál: Gimnáziumi reformtantervi tervezetek a műszaki egyetemek szem­szögéből, 3. sz............................................................................... 143 Czédli György: Megjegyzések a felsőoktatási intézményekbe való felvétel új sza­bályozásáról, 6. sz............................................................................................................... 340 Czédli György: Hozzászólás Túri Péter :Gondolatok a társadalmi ösztöndíjasok­ról” c. cikkéhez, 7—8. sz. ... ........................................................... ... ... ... 416 Dr. Elek Tibor—Régeni Lászlóné dr.: A tudományos káderképzés problémái a Budapesti Műszaki Egyetemen, 12. sz. ... .... .................... ... .......... ... 705 Dr. Erdey-Grúz Tibor: A természettudományok helyzete és az országos távlati tudományos kutatási terv, 4. sz........................................................................................ 197 Dr. Gyenge Zoltán: A tanszékvezetés néhány társadalmi és szervezeti kérdése, 5. sz.............................................................................................................................................. 273 Gyetvai András: Gondolatok és tervek a külföldi ösztöndíjasok képzéséről, 11. sz. 657 Dr. Hajnal József—Dr. Tényi Jenő: Néhány adat a felvételi vizsgák értékelésé­hez, 9. sz..................................................................................................................................... 528 Dr. Héberger Károly: A szakmérnökképzés jelenlegi helyzete, 4. sz.................... 207 Dr. Héberger Károly: A műszaki felsőoktatás reformjának eredményei, 11. sz. 653 Heckenast József—Engel György: A kommunista szakemberképzés néhány idő­szerű problémája az agrárfelsőoktatás területén, 6. sz............................... ... 331 Dr. Hegedűs József—Dr. Fülei Szántó Endre: Az oktatási reform és a korszerű nyelvoktatás feladatai, 3. sz................................................................................................... 139 Helm László: Automatizálási ismeretek és az általános intelligencia, 6. sz. ... 341 Dr. Horváth Pál: Az egyetemes állam- és jogtörténet szerepe a jogi felsőoktatás­ban, 11. sz..................................................................................................................................... 648 Dr. Jancsó József: A testnevelési tanszékek szerepe és feladata az egyetemi és főiskolai tömegsport-mozgalomban, 12. sz. ................................................................ 721 Dr. Kádár László: A tanszékvezetés problémái, 4. sz. ■... ... .................................... 198 Dr. Kovácsics János—Dr. Kazár György: Mennyiben segíti az egyetemi felvételi rendszer a legjobb és legalkalmasabb tanulók kiválogatását az általános or­vosi karokon? 10. sz.................................................................................................................. 589 Malek Iván: Tudományos és műszaki káderek képzése nemzetközi méretek­ben (I.) 2. sz.......................................................................................................................... 65 Malek Iván: Tudományos és műszaki káderek képzése nemzetközi méretekben (II.), 3. sz........................................................................................................................................ 129 Dr. Novák István: A felsőoktatási reform és a gyógyszerészképzés, 3. sz. ........... 135 1

Next

/
Thumbnails
Contents