Felsőoktatási Szemle, 1964 (13. évfolyam, 1-12. szám)

A FELSŐOKTATÁSI SZEMLE 1964. XIII. évfolyamának tartalomjegyzéke A felsőoktatás általános kérdései Dr. Antalffy György: A jog és a felsőoktatás, 2. sz............................­.................... 65 Balogh János: Fiatal tanáraink ideológiai és szaktárgyi felkészültségének tapasz­talatai, 4. sz........................................................................................................... ... 203 Bencsik István: Új célkitűzések a Hazafias Népfront munkájában, 12. sz............. 711 Bíró Gyula: Megjegyzések a képzési rendről, 5. sz................................................... 261 Dr. Bolya Lajos: Nevelési eszmény a jogászképzésben I—II. 7—8. és 11. sz. 410,656 Dr. Csaba Béla: Az állami vezetés helye és szerepe a szocialista egyetem meg­teremtésében, 10. sz..................................................................................................... 577 Dr. Dirner Zoltán: Gondolatok a felsőoktatási reformmal kapcsolatban, 5. sz. ... 257 Dr. Elekes Lajos—dr. Zibolen Endre: A szervezett felsőoktatási pedagógiai ku­tatómunka megindulása, 1. sz.................................................................................... 8 Faludi Szilárd—Kóczy László: A felsőoktatási didaktikai-metodikai kutatások, 11. sz.......................................................................................................................... ... 641 Dr. Fodor Géza: A tudományos bizottságok szerepe az egyetemen folyó kutató­munka megszervezésében, irányításában és ellenőrzésében, 4. sz..................... 212 Dr. Geréb György: A hallgatók tanulmányi munkájának lélektani kérdései, 9. sz. 520 Dr. Hajnal József—dr. Kovácsics János—dr. Tényi Jenő: Újabb adatok a fel­vételi rendszer értékeléséhez, 5. sz........................................................................... 268 Dr. Héberger Károly—Kéki Béla: Az oktatási reform hatása a Budapesti Mű­szaki Egyetem Központi Könyvtárának fejlesztési terveire, 6. sz................. 334 Dr. Héberger Károly—Károlyi Zsigmond: A felsőoktatás főbb problémái a nem­zetközi szakirodalom tükrében, 12. sz................................................................... 716 Kaszap Kálmán: A hallgatók személyiségének megismerése és fejlesztése a Mű-­­­szaki Egyetemen, 1. sz................................................................................................. 23 Dr. Kelemen László: A hallgatók tanulmányi munkájának lélektani vonatko­zásai, 10. sz..................................................................................................................... 586 Dr. B. Kovács András: Állatorvosképzés a reformtanterv szellemében, 1. sz. ... 1 Dr. Kovácsics János: Szükséges-e és lehetséges-e „gyakorlatibbá” tenni a medi­kus képzést, 7—8. sz.................................................................................................. 395 Ködöböcz József: A tanítóképzés korszerűsítésének problémái, 7—8. sz............. 423 Dr. Lévai Zoltán: A szakmérnökképzés tapasztalatairól és továbbfejlesztésének kérdéseiről, 7—8. sz...................................................................................................... 385 Dr. Lévai Zoltán: Az esti és levelező oktatás problémái, 11. sz............................ 641 1

Next

/
Thumbnails
Contents