Fogorvosi Szemle, 1908 (1. évfolyam, 1. szám)

1908-12-01 / 1. szám

I. évfolyam. 1908. Deczember. FOGORVOSI SZEMLE SZERKESZTI: Dr. KÖRMÖCZI ZOLTÁN. 2>r. othmann jtrmin: Előszó .... 1 J)r. ZörmSczi holtán ■' Programm ... 2 2>r ftudas Qerő: Megjegyzés a fog­gyijkér Kezeléséhez . . •..............3 2>r. %adó JYíir: Az „Empyaema antri Highmori"-ról...................................6 2>r. fischer jfladár: Az alsó állkapocs odontogen genyes periostitiseiröl 11 TARTALOMJEGYZÉK: J)r. Xandgraf Xörincz ■ Gultapercha, mint gyökíedél a csapfogaknál . . 24 Könyvismertetés...................................28 Lapszemle...............................................29 Hirek....................................................39 Kari érdek...........................................41 Hivatalos rész ...................................45 r—Cföszó. .SjMz—> R „Fogorvosi Szemle” szerkesztője engem, mint a ,,UJagyar Fogorvosok egyesületének” elnökét, lei­kért, hogy az uj köntösben megjelenő lapunkba előszót írjak. Rartárs urak tudják, hogy az elnöki tisztséget abban a reményben vállaltam, hogy a fogorvosok egyetlen táborrá alakulván, készen fognak állani a jövőben megvédeni egyrészről az egész kar érdekeit, másrészről pedig teremteni egy, a gyakorló orvosok számára újabb góczpontot, a hol találkozhatnak azok, kik saját külön tudományos szakmánkat fejleszteni s azok, kik tudásukat növelni óhajtják. Hz első év ugy­­látszik, ámbár a kezdet nehézségeivel kellett is küz­­ködnünk, megfelelt a várakozásnak. Hz egyetértést kartársaink között megteremtettük, megszilárdítottuk. 6zen tudományos szaklap szintén bizonyítéka gyanánt szerepelhet a kari szellem erősödésének, midőn be­vezető soraimban kartársi szeretettel szólok fogorvos­társaimhoz, ezt abban a jóleső, biztos reményben te­szem, hogy a kari összetartásnak ezen consolidált intézményét, egyesületünket, valamennyien támogatni fogják és segíteni fognak megvalósítani a mi általunk hirdetett igét: összetartás mindenek fölött! Dr. Rothman Armin.

Next

/
Thumbnails
Contents