Fogorvosi Szemle, 1909 (2. évfolyam, 1-4. szám)

1909-03-01 / 1. szám

II. évfolyam. 1909. Március. FOGORVOSI SZEMLE SZERKESZTI: Dr. KÖRMÖCZI ZOLTÁN. TARTALOMJEGYZÉK: 3>r. ftothmann jfrmin: Fogültetési kísér­letek .................................•...............3 2>r Csillag Jakab : Nyelvlues vagy Möller f. glossitis superficialis?............20 Könyvismertetés....................................26 Lapszemle...................................................32 Kari érdek................................................35 Tömörüljünk............................................39 Hírek............................. 40 Hivatalos rész.........................................41 Fogültetési kísérletek. írták: Rothman Ármin dr. egyet, magántanár és Biláskó György dr. I. Régi eszménk volt, hogy a fogak gyakran előforduló s igen hosszú kezelést követelő bajai ellen valamelyes rövidebb eljárást keressünk, melynek segítségével a beteget, amellett, hogy fogától nem fosztjuk meg, fájdalmától megszabadítsuk s lehetőleg megóvjuk a beteg fogat a további romlástól. A legtöbb fogbetegség a fog cariesével kezdődik, mely, ha a pulpáig terjed, ezt inficiálja s aztán ebből fejlődnek a legküiönfélébb fogbajok. S ezek között a kezelést illetőleg még legenyhébbek a pulpa gyuladásával járó betegségek, mert a fogászati tudomány mai állása szerint devitalisatióval könnyen megszüntethetjük a fájdalmat; valamely érzéstelenítő szer befecskendezésével még gyengébb természetű és ideg­zetű egyénnél is könnyen bánhatunk el a pulpával, a keze­lést is gyorsabban hajthatjuk végre, különösen az egy gyökerű fogaknál, De a több gyökerű s különösen alsó molárisoknál már rendesen több napot kell rááldozni, mig betegünk fogbaját megszüntethetjük. A fogbél idült, lobos, de különösen gangraenás szét­eséséből consecutive származó legkülönbözőbb gyökér- és csonthártyalobok, abscessusok stb. kezelése még hosszabb 1*

Next

/
Thumbnails
Contents