Fogorvosi Szemle, 1910 (3. évfolyam, 1-4. szám)

1910-03-01 / 1. szám

Ili. évfolyam 1910. Márczius FOGORVOSI SZEMLE SZERKESZTI: Dr. KÖRMÖCZI ZOLTÁN. TARTALOMJEGYZÉK: A helybeli érzéstelenítő szerek értéke. írták: Dr. Rothman Ármin egy. m.-tanár és dr. Biláskó György. Eredeti közlemények: Dr. Rothman Ármin és dr. Biláskó György: A helybeli érzéstelenítő szerek értéke ............................. 1 Kenneth Goadby: A pyorrhoea alveo­­laris vaccinatióval való kezelése ... 19 Dr. Biláskó György. Egy- és több­­csapú porczellánkoronák készítése 33 Dr. Berger Ferencz: A fogászati orthopaedia Angle, Case és Baker módszere szerint saját tapasztala­taim alapján ... .............................. 39 A székesfőváros községi elemi nép­­iskoláiban életbeléptetendő i$<<’'%\\Tj kolaorvosi intézmény .. ... A Lapszemlék — ... .................. Könyvismertetés Kari érdek .. ... Hirek ................. Hivatalos rész Az érzéstelenítő szerek nagy szerepet játszanak az orvosi gyakorlatban, áldásos hatásuk nagy fegyver a kezünkben, mert sokszor előttünk ismeretlen okból származó s nagy fájdalmakkal járó betegségeknél is képesek vagyunk a szen­vedést enyhíteni. Ha valakinek súlyos betege volt, tudja, hogy a morphium mily sok esetben mentette meg orvosi tekintélyét s legtöbb­ször akkor, mikor fájdalmak gyötörték patiensét s azt sem tudta, hogy ezeknek tulajdonképpen mi lehet az okuk, vagy ha tudta is, de keze a gyógyítás terén meg volt kötve s csak egy kis csillapítóval tudott legalább rövid ideig enyhülést szerezni betegének. Ebből láthatjuk, hogy mily nagy és meg­becsülhetetlen segítő szereink ereje arra nézve is, hogy a beteg­ben azt a reményteljes és édes megnyugtató érzést tartsuk fenn, mely minden betegben felébred, ha orvosa meglátogatja. Érzéstelenítő szereink az utóbbi időben igen megsza­porodtak s így sokfélék, hatásra nézve azonban két csoportba oszthatjuk őket, úgy mint: általános és helybeli hatású érzés­­telenítőkre. Mivel a mi kisérleteink csak az utóbbiakra vonat-

Next

/
Thumbnails
Contents