Fogorvosi Szemle, 1911 (4. évfolyam, 1-4. szám)

1911-03-01 / 1. szám

1911. Márczlus. IV. évfolyam. 'J FOGORVOSI SZEMLE SZERKESZTI: Dr. KÖRMÖCZI ZOLTÁN. TARTALOMJEGYZÉK: Eredeti közlemény: Dr. Kürmöczi Zoltán.: Nyelv- és pofa­­védő-késziilék éles szélű korongok segélyével való csiszolásnál.............. 1 Külföldi irodalom : Barthelinae: Rumpel paraffinolvasztó készüléke............................. 6 Lapszemlék ............................ 11 Könyvismertetések ............................ 21 . Érdekes esetek : Dr. Körmöczi Z— 23 Kari érdek: Az enquéte .................... Dr. Landgraf L.: Megjegyzések az enquétehez .......................................... Hírek: A „Gyógyászat“ 50 éves jubi­leuma ...................................................... Külföldi kari ügyek: Dr. H. Allaeys, Anvers.......................... Hivatalos rész .................................... Meghívó a II. franczia stomatologiai congressusra .................................... ... Hirdetések .......................................... 25 34 43 44 48 55 60 Nyelv- és pofavédő-készülék éles szélű korongok segélyével való csiszolásnál. Irta: Körmöczi Zoltán dr. Midőn ezen czímet elolvassák, a kartárs urak nagy része bizonyára elmosolyodik és azt gondolja, hogy ismét egy ké­szülék, a mely ígéri a régóta óhajtott czélszerüséget és biz­tosságot és a hozzáfűzött reményeket nem fogja beváltani. Én pedig azt hiszem, hogy ezen készülékkel, mely ezen czikknek megjelenésekor immár forgalomba is hozatott, sike­rült construálnom egy olyan eszközt, a mely kartársaimnak a fogak separálását könnyűvé és az eddig veszélyes készü­lékeknek használatát aggodalom nélkül, lehetővé teszi. A korona- és hídmunkálatok napról-napra nagyobb tért hódítanak maguknak a fogorvosi gyakorlatban. A fogak separálása sok fáradságot igényelt az orvos részéről, még több türelmet a patiens részéről. Különböző merev és hajlít­ható reszelők egész sorozata, a kereskedelemben forgalomba hozott egymásután változó eszközök mindmegannyi ténybeli bizonyíték arra nézve, hogy mindeddig nem volt ezen czél­­nak megfelelő, minden tekintetben alkalmas eszköz.

Next

/
Thumbnails
Contents