Fogorvosi Szemle, 1913 (6. évfolyam, 1-4. szám)

1913-03-01 / 1. szám

1913. Márczius VI. évfolyam. FOGORVOSI SZEMLE SZERKESZTI: Dr. KÖRMÖCZI ZOLTÁN. TARTALOMJEGYZÉK: Eredeti közlemények: Dr. Körmöczi Zoltán: A jódgőzzel kezelés való........ ..... 1 Dr. Halász Henrik (Miskolc): A brom­­ural és adalin haszna a stomato­logiai gyakorlatban ........................ 4 Dr. Radnai Sándor: A Steele-féle kicserélhető fogak ...................... 7 Lapszemlék .......................................... 11 j Könyvismertetés ............................... 16 Kari érdek: Egyesüljünk .............. 17 Dr. Radnai Sándor: Fogtechnikai laboratórium, fogorvos vezetése alatt Hirek ..................................................... Hivatalos rész ..................................... 24 jegyzőkönyvek ........... 25 Hirdetések. A jódgőzzel való kezelés. Dr. Körmöczi Zoltán. Nem kell külön megemlítenem, hogy a friss jódtinktura, desinficiens értéke napról-napra jobban domborodik ki, nem­csak a foggyógyászatban, hanem a sebészetben is. Mi fog­orvosok nemcsak mint desinficienst, hanem mint lobellenes és derivans szert is napról-napra használjuk. A friss jód­tinktura határozottan mind a három szempontból igen jó szernek bizonyult. Ugyan vannak közöttünk olyanok is, a kik ezen szernek lobellenes és derivans hatását nem ismerik el, annak daczára a fogorvosok óriási többsége határozottan a szernek a hatá­sossága mellett fogadkozik. Tény az, hogy a jódtinktura állás közben részint az alko­hol elpárolgása által concentráltabbá válik, részint jódhydrogen fejlődik benne, a mi erősen csípős anyag. A jodthion, az­által, hogy vizes oldat, a jódtinkturánál tartósabb szer és a kísérletezők állítása szerint hatása mélyebbre is terjed. A jód­tinktura alkoholtartalma folytán a szájnyálkahártyán csak óva­tosan és kíméletesen használható, mert különben, valószínűleg az alkoholtartalom folytán a kezelésre erős reactio fog felelni. SS

Next

/
Thumbnails
Contents