Fogorvosi Szemle, 1914 (7. évfolyam, 1. szám)

Nagy ármérséklés az S. S. White-féle idegtűk árainál. No. No. No. No. A húsz évelötti és a mai idegtűk között óriási a különbség. Akkor azt kö­veteltük. hogy a tű szívós, puha és hajlékony legyen, ma ruganyos­nak kell lennie. A régi tű ötszögletű volt, min­den élén több-keve sebb, egyenetlen nagyságú és nem egyenletesen elosztott fogaza­tot viselt; most kerülete gömbölyű és köröskörül teljesen egyen­letesen fogazott. A fogacskák spirálisan haladnak a tű tengelye körül és ennélfogva tulajdonképpen egy szakgatott csavarmenet benyomását keltik. Mi mindent elkövettünk, hogy az S. S. White-féle idegtűket a modern typusoktól elvárható legteljesebb tökéletességgel állítsuk elő. A gondosan kiválasztott aczélanyagot külön is megvizsgáljuk; a tűket elejétől végig olyan automatikus gépekkel gyártjuk, melyek egy czentiméter ezredrészeinek a töredékéig is pontosan dolgoz­nak. A fogacskák erősen vannak visszahajtva és symmetrikusan vágva. Ki lehet velők az egész gyökcsatornát takarítani; igazi tisztilók. Ruganyosságuk kitűnő. Vigyázatlan és helytelen alkal­mazással természetesen elronthatók, de kellő kezelés mellett tel­jességgel megbízhatók. Négyféle erősségűt gyártunk: No. 1.: egész finom, No. 2.: finom, No. 3.: középerős és No. 4.: erős. >/2 tuczat van egy csomagocskában, mely lehet akár egyféle, akár válogatott (Assor­ted : 3 finom, 3 különböző erősségű); a csomagocskában a tűket nedvesség ellen a külső staniolburok védi meg. Árak: Csomagonként (>/» tuczat)............... ................................Mk. 2.15 12 csomag (*/s Gross) ................................. ...................... „ 23.40 The S. S. White Dental Manufact. Co. Berlin, Mauerstrasse 83/84.

Next

/
Thumbnails
Contents