Fogorvosi szemle, 1915 (8. évfolyam, 1. szám)

1915-06-01 / 1. szám

VIII. évfolyam. 1915. 1. szám. Junius hó. FOGORVOSI SZEMLE A MAGYAR FOGORVOSOK EGYESÜLETÉNEK ■ ...... HIVATALOS KÖZLÖNYE. -.....-.T SZERKESZTŐ : Dr. KÖRMÖCZI ZOLTÁN. ÁLLANDÓ MUNKATÁRSAK: Dr. Rothman Ármin egyet, m.-tanár, Dr. Höncz Kámán egyet, m.-tanár (Kolozsvár), Dr. Vájná Vimos egyet, m.-tanár, Dr. Bányai Sándor, Dr. Berger Ferencz, Dr. Fried Samu, Dr. Halász Henrik (Miskolcz), Dr. Landgraf Lőrincz, Dr. Nemes Jenő, Dr. Propper Miksa és Dr. Radnai Sándor. KIADÓ ÉS LAPTULAJDONOS: A MAGYAR FOGORVOSOK EGYESÜLETE. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST, VII., JÓZSEF-KÖRUT 23 I. EMELET. .... ' ,. •, ■ Megjefenifc évenként négyszer. — Tagsági díj évi 10 korona, mely- I Előfizetési díj nem tagok részére nek fejében a lap is díjtalanul jár. | .. évi 6 korona. —... ■ BUDAPEST, 1915.

Next

/
Thumbnails
Contents