Fogorvosi szemle, 1917 (10. évfolyam, 1-4. szám)

1917-01-01 / 1. szám

* Január X. évfolyam. 1916—1917. FOGORVOSI SZEMLE SZERKESZTI: Dr. KÖRMÖCZI ZOLTÁN. TARTALOMJEGYZÉK: Eredeti közlemények: Dr. Szabó József: A hareztéri arcz­és állcsontsérülésekről .................. 1 Dr. Szabó József : A szétválasztott szájnyálkaliártya összenövését meg­akadályozó módszerek .................. 9 Dr. Gadány Lipót: Az állkapocs tö­­réses sérüléseinek fogászati keze­léséről ....................... 15 Dr. Salamon Henrik: Az orr, fül és arcz nagyobb hiányainak prothesis­sel való pótlásáról .......................... 21 Dr. Szántó Ármin: Az alsó állkapocs lövési sérüléseinek gyógykezelése ... 31 Dr. Szabó József: Az állkapocs sérü­léseinek conservativ kezelése ........ 45 Lapszemle i Dr Seligmann Emil: Egy cariosus fog által okozott pyaemia halálos kimenettel......................................... 57 Hirek: A Csobáncz-utczai honvéd­­hadikórház foggyógyászati osztálya 61 Hivatalos rész: A központi hatalmak fogorvosi testületéihez intézett fel­hívás ................................................. 65 Jegyzőkönyvek .................................. 67 Hirdetések. A hareztéri arcz- és állcsontsérülésekről. Szabó József dr., egyetemi magántanár előadása. Klebelsberg gróf, a m. kir. Rokkantügyi Hivatal ügy­vezető alelnöke előadásában, melylyel a Szabad Lyceum ezen előadásai sorozatát megnyitotta, mondja: „Nem az ország területe, hanem népessége szenved“, t. i. ebben az iszonyú háborúban. „Kevés házat, de sok embert kell újra felépíte­nünk. Szerencsére korunk épp oly nagy a helyreállítás mü­vében, mint a rombolásban. A modern orvostudománynak, gyógypaedagogiának és szociálpolitikának eszközeivel olyan sérültek és betegek egészségét és keresetképességét is vissza lehet adni, kik pár évtizeddel ezelőtt nyomorultak és kol­dusok maradtak voltak.“ A Szabad Lyceumnak a rokkantügygyel foglalkozó első, de a most folyó második előadás sorozata folyamán is mél­­tóztattak hallani, hogy az államhatalom az első kezelésből bénán, bel betegséggel vagy csonkultan távozót nem engedi elveszni, gondoskodik azok czélszerű utókezeléséről; a cson­­kultakat mesterséges testrészszel látja el, hogy így esetleg korábbi foglalkozásuknak folytatására képessé tegye. Ha pedig

Next

/
Thumbnails
Contents