Fogorvosi szemle, 1917 (10. évfolyam, 1-4. szám)

1917-01-01 / 1. szám

2 ez nem volna lehetséges, korábbi foglalkozásukkal rokon mesterségre tanítja. Méltóztattak hallani széles arányú szo­ciálpolitikai kezdeményezésekről, melyek mindezen utóbbiak elérésére alkalmasaknak látszottak. De ezen előadásoknak során méltóztattak betekintést nyerni egész sor olyan orvosi ténykedésbe is, melyek a fent említett czélok elérésére alkal­masak. Dollinger prof. szólt azon módokról, melyekkel a sérült és működésükben korlátolt vagy működésre teljesen képtelen ízületek, csontok újra használhatóvá tehetők. Verebélyi tanárnak a harcztéri rtfig-sérülésekről, azok következményeiről és ezen következmények utókezeléséről ugyanezen a helyen tartott előadásából méltóztattak látni, mikép lesz a béna kar, a béna láb, alkalmas beavatkozásra (műtét, utána masszázs, fürdő, villanyozás), a sérültnek újra használható tagja. Mindezen előadásokból méltóztattak tehát nagyjában áttekintést nyerni nemcsak arról, hogy a béna, a csonka, tehát rokkant harczosainkkal szemben mily intézkedésekre érzi magát az állam, a társadalom kötelezve, de világos kép alakulhatott ki már eddig is Önök előtt arról, hogy kit tart­hatunk és kit tartunk harcztéri sérülése, harcztéren szerzett betegsége következtében rokkantnak. Ezt a képet óhajtanám kiegészíteni ma, mikor szíves figyelmüket fel akarom hívni arra, hogy nemcsak a csonka, a béna és a harcztéren szerzett belső betegség (szívbaj, tüdőtuberculosis) következtében lehet a sérült rokkanttá, ha­nem egyéb testrészének sérülése következtében is. Arcz­­sérülések, különösen ha az arczot alkotó csontok szenvedték a sérülést, végeredményükben rokkantságot okozhatnak. És hiba volna, nagy mulasztás, ha a rokkantság kézenfekvő és mindnyájunk előtt ismeretes okai mellett (bénaság, cson­­kultság stb.) kellő figyelmet nem fordítanánk ezen sérülé­sekre is. Az arczot érő sérülések (legtöbb esetben lövedékhatás), különösen ha az orr vagy például csak az egyik szem, eset­leg a fül elpusztulását okozták, de enélkül is, az arcz lágy­

Next

/
Thumbnails
Contents