Fogorvosi szemle, 1918 (11. évfolyam, 1-2. szám)

1918-01-01 / 1. szám

FOGORVOSI SZEMLE A MAGYAR FOGORVOSOK EGYESÜLETÉNEK ------ HIVATALOS KÖZLÖNYE == XI. évfolyam. 1918. 1. szám. Január—Márczius hó. SZERKESZTIK. Dr. KÖRMÖCZl ZOLTÁN és Dr. SZABÓ JÓZSEF. ÁLLANDÓ MUNKATÁRSAK : Dr. Rothman Ármin egyet, m.-tanár, Dr. Höncz Kálmán rk. egyet, tanár (Kolozsvár), Dr. Vájná Vilmos egyet, m.-tanár, Dr. Bányai Sándor, Dr. Berger Ferencz, Dr. Fried Samu, Dr. Halász Henrik (Miskolcz), Dr. Landgraf Lőrincz és Dr. Propper Miksa. KIADÓ ÉS LAPTULAJDONOS : A MAGYAR FOGORVOSOK EGYESÜLETE. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL : BUDAPEST, VIII., JÓZSEF-KÖRUT 23, I. EMELET. tV.AT 1 Megjelenik évenként négyszer. a süjtótersuék szétküldését sieg mely­nek fe^oetÄiM isflnftlanul jár. Előfizetési dij nem tagok részére -----------: évi 6 korona, 1 ~ -Budapest, 1ÍS 1 liáiO PEST, 1918. *w. tgyéss.

Next

/
Thumbnails
Contents