Fogorvosi szemle, 1920 (13. évfolyam, 1-4. szám)

1920-12-01 / 1-4. szám

XIII. évfolyam.1920. 1—4. szám.Deczember hó. XT $5~.H mm\ SZEMLE «rMAGYAR FQQ0KVOSOK EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE SZERKESZTIK: Dr. KÖRMÖCZI ZOLTÁN és Dr. SZABÓ JÓZSEF. ÁLLANDÓ MUNKATÁRSAK : Dr. Rothman Ármin egyet, m.-tanár, Dr. Höncz Kálmán rk. egyet, tanár (Kolozsvár), Dr. Vájná Vilmos egyet, m.-tanár, Dr. Bánréti Sándor, Dr. Bóniss Ferencz, Dr. Fried Samu, Dr.^flàlasz Henrik (Miskolcz), Dr. Landgraf Lőrincz, Di Propper Miksa és Dr. Simon Béla. A KIADÓ ÉS LAPTULAJDOrfös : A MAGYAR FOGORVOSOK EGYESÜLETE» .<%>“' •’ ^ * í ' SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓÉIiMtAL BUDAPEST, VIII., JÓZSEF-KÖ|ffÓT23^I. ^MELp1 Megjelenik minden hónapban. Tagsági díj évi 100 korona, mely­nek fejében a lap is díjtalanul j£r. Előfizetési díj nem tagok részére --11 ■■■— évi 130 korona. =---------= BUDAPEST, 1920.

Next

/
Thumbnails
Contents