Fogorvosi szemle, 1921 (14. évfolyam, 1-12. szám)

1921-01-01 / 1. szám

<1V. évfolyam.1921. 1. szám. Január hó. FOGORVOSI SZEMLE A MAGYAR FOGORVOSOK EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE jSZERKESZTIK: Dr KÖRMÖCZI ZOLTÁN és Dr. SZABÓ JÓZSEF. vVé'wt ' ÁLLANDÓ MUNKATÁRSAK: [^iétfttrian Ármin egyet. m.-tanár, Dr. Höncz Kálmán egyet. rk. ariïf^Kolozsvàr), Dr. Vájná Vilmos egyet, m -tanár, Dr. Bár sándor, Dr. Bóniss Ferencz, Dr. Fned Samu, Dr. ffcmbz Henrik (Miskolcz), Dr. Landgraf Lőrincz, Dr. Propp^fJ^Ksa és Dr. Simon Béla LAPTULAJDONOS : A MAGYAR FOGORVOSOK^EjSYESULETE; SZER^^^oIéG : BUDAPEST, VIII., J^EF-KÖRUT 3gC^E#ÉLET. ^Kiadóhivatal pENTÁRIA, fe^DE^TAL-DEPOTJ Budtóéét, UL,<jG^ly-körut 30. — Megjelenik/mindón^fjónapban. — Tagsági dij évi 100 korona, ifi elv­iek fejében a lap is díjtalanul\jár. . Előfizetési dij nem tagok részére évi 150 korona. 1 BUDAPEST, 1921.

Next

/
Thumbnails
Contents