Fogorvosi szemle, 1922 (15. évfolyam, 1-12. szám)

1922-01-01 / 1. szám

XV. évfolyam. 1922. 1. szám. fis Január hó. FOGORVOSI SZEMLE A MAGYAR FOGORVOSOK EGYESÜLETÉNEK — HIVATALOS KÖZLÖNYE Dr KÖRMÖCZI SZERKESZTIK: /^ ZOLTÁN és Dr. lÓZSfeF^ ÁLLANDÓ MUNKATÁRSAK: ? Dr. Rothman Ármin egyet, m.-tanár, Dr. Höncz Kálmán çgyéf. rk. tanár (Kolozsvár), Dr. Vájná Vilmos egyet, m.-tanár, Ön Bányai Sándor, Dr. Bónis Ferencz, Dr. Fried Samu, Dr. Halász Henrik (Miskolcz), Dr. Landgraf Lőrincz, Dr. Propper Miksa és Dr. Simon Béla. LAPTULAJDONOS : A MAGYAR FOGORVOSOK EGYESÜLETE. SZERKESZTŐSÉG : BUDAPEST, VIII., JÓZSEF-KÖRUT 23, I. EMELET. KIADÓHIVATAL : DENTÁRIA R.-T. DENTAL-DEPOTJA Budapest, IV., Károly-körut 30. — Megjelenik minden hónapban. — Tagsági dij évi 100 korona, mely­nek fejében a lap is díjtalanul jár. Előfizetési dij nem tagok részére évi 150 korona.—­BUDAPEST, 1922.

Next

/
Thumbnails
Contents