Fogorvosi szemle, 1923 (16. évfolyam, 1-12. szám)

1923-01-01 / 1-3. szám

50516 XVI. évfolyam. 1923. 1-3. sz. ]&nuár-Február-Márczius FOGORVOSI SZEMLE A MAGYAR FOGORVOSOK EGYESÜLETÉNEK • HIVATALOS KÖZLÖNYE "T SZERKESZTIK: Dr KÖRMÖCZI ZOLTÁN és Dr, SZABÓ JÓZSEF. ÁLLANDÓ MUNKATÁRSAK: Dr. Rothman Ármin egyet, m.-tanár, Dr. Höncz Kálmán egyet. rk. tanár (Kolozsvár), Dr. Vájná Vilmos egyet, m.-tanár, Dr. Bányai Sándor, Dr. Bónis Ferencz, Dr. Fried Samu, Dr. Halás? Henrik (Miskolcz), Dr. Landgraf Lőrincz, Dr. Propper Miksa és Dr. Simon Béla. LAPTULAJDONOS : A MAGYAR FOGORVOSOK EGYESÜLETE. petSnÊiii&szÂï SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL : BUDAPEST, VIII., JÓZSEF-KÖRUT 23, I. EMELET. — Megjelenik minden hónapban. — Tagsági díj évi 1000 kor., mely- I Előfizetési dij nem tagok részére nek fejében a lap is díjtalanul jár. j ■ évi 1500 kor. ■

Next

/
Thumbnails
Contents