Fogorvosi szemle, 1924 (17. évfolyam, 1-12. szám)

1924-01-01 / 1-3. szám

5051 G XVIÍ. évfolyam.1924. 1-3. sz. Január-Március FOGORVOSI SZEMLE Dr. Rothman Ármin egyet. m.-tanár, Dr. Höncz Kálmán-égyet. rk. tanár (Kolozsvár), Dr. Vájná Vilmos egyet. m.-tanár, Dr. Bányai Sándor, Dr. Bónis Ferenc, Dr. Fried Samu, Dr. Halász Henrik (Miskolc), Dr. Landgraf Lőrinc, Dr. Propper Miksa, Dr. Simon Béla és Dr. Rehák Rudolf. LAPTULAJDONOS: A MAGYAR FOGORVOSOK EGYESÜLETE. SZERKESZTŐSÉG: BUDAPEST, VIII., JÓZSEF-KÖRUT 23, I. EMELET. KIADÓHIVATAL: C. ASH & SONS, DENTAL-DEPOT, BUDAPEST, IV., FERENCIEK-TERE 4, FÉLEMELET. — Megjelenik minden hónapban. — A M. F. E.-nek tagjai a tagsági dij fejében kapják. Előfizetési dij nem tagok részére : Jelen szám ára 150Э0 K. — Április, május, júniusi negyedre (három külön szám) ára 36.000 K, amennyiben az összeg április 20-áig befizettetik. A MAGYAR FOGORVOSOK EGYESÜLETEN^ • HIVATALOS KÖZLÖNYE SZERKESZTI: Á Dr. KÖRMÖCZl ZOLTÁN ÁLLANDÓ MUNKATÁRSAK: BUDAPEST, 1924.

Next

/
Thumbnails
Contents