Fogorvosi szemle, 1925 (18. évfolyam, 1-12. szám)

1925-01-01 / 1. szám

/III. évfolyam. 1925. 1. sz. Január hó. OGORVQSI SZEMLE A MAGYAR FOGORVOSOK EGYESÜLETÉI^*, ......HIVATALOS KÖZLÖNYE SZERKESZTI: Dr. KÖRMÖCZI ZOLTÁ\ ÁLLANDÓ MUNKATÁRSAK: r. Szabó József egyet. ny. r. tanár, Dr. Rothman Armin egyet, .-tanár, Dr. Salamon Henrik egyet, m.-tanár, Dr. Máthé Dénes :yet. m.-tanár, Dr. Morelli Gusztáv egyet, m -tanár, Dr. Höncz álmán egyet. rk. tanár (Kolozsvár), Dr. Vájná Vilmos egyet, -tanár, Dr. Bányai Sándor, Dr. Fried Samu, Dr. Halász enrik (Miskolc), Dr. Rehák Rudolf, Dr. Simon Béla és Dr. Winkler Gyula. LAPTULAJDONOS: A MAGYAR FOGORVOSOK EGYESÜLETE. SZERKESZTŐSÉG: BUDAPEST, VIII., JÓZSEF-KÖRUT 23, I. EMELET. KIADÓHIVATAL: C. ASH & SONS, DENTAL-DEPOT, BUDAPEST, IV., FERENCIEK-TERE 4, FÉLEMELET. — Megjelenik minden hónapban. — A M. F. E.-nek tagjai a tagsági díj fejében kapják. Nem tagok részére: Jelen szám ára 18.000 korona. BUDAPEST, 1925.

Next

/
Thumbnails
Contents