Fogorvosi szemle, 1926 (19. évfolyam, 1-12. szám)

1926-01-01 / 1. szám

FOGORVOSI SZEMLE\ MAGYAR FOGORVOSOK EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS LAPJA 1908 — 1925-IG SZERKESZTETTE: Dr. FELELŐS SZERKESZTŐ: Dr. MORELLI GUSZTAJV EGYETEMI MAGÁNTANÁR SEGÉDSZERKESZTŐ: Dr. REHÁK RUDOLF XIX. ÉVFOLYAM 1926 JANUÁR 1. SZÁM Szerkesztőség (Rédaktion): Budapest, Vili. kér., Mária-utca 52. szám. — Kiadóhivatal (Administration): C. Ash & Sons utóda, Dental-Depot, Budapest, IV, Ferenciek-tere 4. sz. — Laptulajdonos: A Magyar Fogorvosok Egyesülete TARTALOMJEGYZÉK: Eredeti közlemények: oida Horváth Lajos dr.: A fogak rotatiójáró! ........................................ ... 9 Bonyhárd Béla dr. és Landgraf Ervin dr.: Ritka ajakdaganat esete ... 18 Paul Oppler dr. : Az orthodontiai kezelés alkalmas időpontja általában, különös tekintettel a tejfogazat rendellenességeire ___________ 20 Könyvismertetés és lapszemle .................. 27 A jóléti bizottság közleményei ___________________________ ____ 36 A gazdasági bizottság közleménye.............................................................. 38 Hírek............................... 42 A pénztáros postája.......................................................................................... 46 A Magyar Fogorvosok Egyesületének tagjai ............... ............................... 47 Megjelenik havonként egy füzet. Előfizetési ár 12 füzetre Magyarországon 200.000 korona; Ausztriában 20 silling; Romániában 700 lei; Csehszlovákiában 100 szokol; Jugoszláviában 200 dinár. Az összes többi államokban 20 svájci frank Egyes füzet ára 20.000 korona. \ Magyar Fogorvosok Egyesületének tagjai illetményként ingyen kapják.

Next

/
Thumbnails
Contents