Fogorvosi szemle, 1927 (20. évfolyam, 1-12. szám)

1927-01-01 / 1. szám

FOGORVOSI SZEMLE A MAGYAR FOGORVOSOK EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS LAPJA 1908 - 1925-10 SZERKESZTETTE: Dr. KÖRMÖCZI ZOLTÄN* FELELŐS SZERKESZTŐ: Dr. MORELLI GUSZTÁV EGYETEMI MAGÁNTANÁR SEGÉDSZERKESZTŐ: Dr. REHÁK RUDOLF XX. ÉVFOLYAM 1927 JANUÁR Szerkesztőség (Redaktion): Budapest, Vili. kér., Mária-utca K.-'&ám. — Kiadóhivatal (Administration): C. Ash & Sons utóda, Dental-DepoVrebpest. IV, Ferenciek-tere 4. sz. — Laptulajdonos: A Magyar Fogorvosok aresfllete^ TÁRTÁL OMJEÖ'YZÉK: Eredeti közlemények: Oldal Balogh Károly dr.: Balesetek és tévedések a fogorvos gyakorlatában _ 13 Radó Károly dr.: Uj alsó tertius fog- és gyökérhúzófogó _ .............. 17 Oravecz Pál dr.: A Magyar Fogorvosok Egyesülete szegedi fiókjának megalakulása _................... 20 Könyvismertetés és lapszemle ............................... .....................................35 A jóléti bizottság közleményei ... .............................................................53 A pénztáros postája ...................... 54 A M. F. E. irányárai 1927. jan. 1-én_____________________________55 Hírek ................................. _ ... ..... ...........................................................58 Megjelenik havonként egy füzet. Előfizetési ár 12 füzetre Magyarországon 16 Pengő; Ausztriában 20 silling; Romániában 700 lei; Csehszlovákiában 100 szokol; Jugoszláviában 200 dinár. Az összes többi államokban 20 svájci frank. Egyes füzet ára 1.60 Pengő. A Magyar Fogorvosok Egyesületének tagjai illetményként ingyen kapják.

Next

/
Thumbnails
Contents