Fogorvosi szemle, 1928 (21. évfolyam, 1-12. szám)

1928-01-01 / 1. szám

A MAGYAR FOGORVOSOK EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS LAPJA Szerkesztőség (Redaktion): Budapest, VIII. kér., M^riagdica 52. szám. —y Kiadóhivatal (Administration) : C. Ash & Sons utóda, DetdarasjW.^ndaçdftv IV, Ferenciek-tere 4. sz. — Laptulajdonos : A Magyar Fogorvosok EgyéáptelM TARTALOMJEGYZÉK: Oldal Eredeti közlemények : Szabó József dr. : A fogextractiós seb gyógyulása ... ___________13 Rehák Rudolf dr. : Orthodontiai anomáliák aetiologiája __________ 30 Radó Károly dr. : A fogzás és belső secretio.......................................... 36 könyvismertetés és lapszemle ____________ ... ---------------------- 41 \ jóléti bizottság közleményei .............. ............................................. 48 4 gazdasági bizottság jelentése___________________ ______ ... 51 4irek _ ............................................. ...............................................'_____56 Vkologikus újdonságok: Lefkovits Dezső dr. : Képes korona- és hidmagyarázó ................... 61 legjelenik havonként egy füzet. Előfizetési ár 12 füzetre Magyarországon 6 Pengő ; Ausztriában 20 silling ; Romániában 700 lei ; Csehszlovákiában 00 szokol; Jugoszláviában 200 dinár. Az összes többi államokban 20 svájci frank. Egyes füzet ára 1.60 Pengő. L Magyar Fogorvosok Egyesületének tagjai illetmén kapják. XXL ÉVFOLYAM 1928 JANUAR 1. SZÁM 1908 — 1925-IG SZERKESZTETTE: Dr. KQRM FELELŐS SZERKESZTŐiV ^ Dr. MORELLI GUSZTÁV EGYETEMIMAGÁNTANÁR SEGÉDSZERKESZTŐ : \ Dr. REHÁK RUDOLF FOGORVOSI SZEMLE

Next

/
Thumbnails
Contents