Fogorvosi szemle, 1932 (25. évfolyam, 1-12. szám)

1932-01-01 / 1. szám

>0516 FOGORVOSI SZEMLE AGYAR FOGORVOSOK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS LAPJA 308—1925-IG SZERKESZTETTE: 1925—1932-IG SZERKESZTETTE R. KÖRMÖCZI ZOLTÁN DR. MORELLI GUSZTÁV XV. ÉVF. 1. SZ. 1932 JANUÁR HÓ H32 ^ FELELŐS SZERKESZTŐ DR. VARGA ISTVÁN TÁRSSZERKESZTŐ; DR. REHÁK RUDOLF ARTALOMJEGYZÉK: redeti közlemények : Varga István dr. : Beköszöntő ............. 17 Körmöczi Zoltán dr.: A Fogorvosi Szemle 25. évfolyamába lép............................. 18 Morelli Gusztáv dr.: Elnöki székfoglaló 20 Bonyhárd Béla dr. : A gipsz.................. 30 Rehák Rudolf dr. : Beszámoló a II. In­­ternationális orthodontiai kongresz­­szusról .................................................. 42 Oldal Ledniczer Sándor dr. : Válasz Winkler Gyula dr. hozzászólására. „Észrevé­teleim Ledniczer Sándor dr. : Functiós szempontok korona-és hidpótlásnál cimű cikkéhez“ .................................. 46 A jóléti osztály jelentése ..................... 50 Könyvismertetés és lapszemle............... 54 Hírek ........................................-..................... 61 Cl Szerkesztőség (Redaktion): Budapest IV. kér., Városház-u. 14. sz. - Kiadó­­livatal (Administration): C. ASH & SONS UTÓDA, Budapest IV. kerület, -erenciek-tere 4. - Laptulajdonos: Magyar Fogorvosok Országos Egyesülete Megjelenik havonként egy füzet. - Előfizetési ár 12 füzetre Magyarországon 16 pengő, Nusztriában 20 silling, Romániában 700 lei, Csehszlovákiában 100 ék, Jugoszláviában 200 dinár. — Az összes többi államokban 20 svájci frank. — Egyes füzet ára 1.60 jengő. — A Magyar Fogorvosok Országos Egyesületének tagjai illetményként ingyen kapják JUBILÁRIS ÉVFOLYAM

Next

/
Thumbnails
Contents