Fogorvosi szemle, 1956 (49. évfolyam, 1-10. szám)

1956-01-01 / 1. szám

FOGORVOSI SZEMLE 0 1IVOS-E G É S Z S É G Г G Y I I) О L G 0 Z Ó К S Z А К S Z E IJ V E Z E T E FOGORVOS SZAKCSOPORTJÁNAK HIVATALOS KÖZLÖNYE STO>1 ATOM)G 14 IIU \GA IS ICA Felelős szerkesztő: VARGA ISTVÁN dr. Felelős szerkesztő helyettese: SUGÁR LÁSZLÓ dr. Szerkesztő bizottság: HUSZÁR GYÖRGY dr., KOVÁCS GYÖRGY dr., SÁRKÁNY TIBOR dr., SCHRANZ DÉNES dr.. SÖ.MJÉN IVÁN dr., SZTRILICH PÁL dr. és TAMÁSY LENKE dr. XLIX. ÉVFOLYAM 1956 Szerkesztőség.: Budapest, V., Múzeum körűt 39. Telefon: 185-429 Kiadóhivatal : Medicina Egészségügyi Könyvkiadó Budapest, V., Akadémia utca 10.

Next

/
Thumbnails
Contents