Fogorvosi szemle, 1957 (50. évfolyam, 1-12. szám)

1957-01-01 / 1-2. szám

Л MAGVAK ORVOSOK. GYÓGYSZÉKÉSZÉK ÉS EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZOK SZABAD SZAKSZÉUVÉZÉTÉ FOGORVOS SZAKCSOFORTJÁNAK HIVATALOS KÖZLÖNYE Szerkesztőbizottság: Felelős szerkesztő: VARGA ISTVÁN dr., helyettese: SUGAR LÄSZLO dr. Tagok: HUSZAR GYÖRGY dr., KOVÁCS GYÖRGY dr„ SÁRKÁNY TIBOR dr., SCHRANZ DÉNES dr., SÖMJÉN IVAN dr., SZTRILICH PAL dr., TAMASY LENKE dr. Szerkesztőség: Budapest, V., Múzeum körút 39. Telefon: 185-429 Kiadóhivatal: Medicina Egészségügyi Könyvkiadó Budapest, V., Akadémia utca 10. Lapkiadás telefonja: 129-654 MNB egyszámlaszám: 91.915.572-48 TARTALOM Eredeti közlemények Sugár László dr.: A traumás occlusio és kezelése becsi— szólással ........................................................................... 1 Pónyi Sándor dr.: Emphysema interstitiale két esete .. 10 Márkus László dr.: A trigeminus III. ág neuralgiájának dekompressziós gyógyítása .......................................... 13 Csepura György dr.: Gyógyszeres tartós altatás hatása a patkány kísérletes kárieszére........................................... 16 Веке Tibor: Az osztott prothezis új megoldása .. .. 19 Rehák Rudolf dr.: Kombinált stents-imprex lenyomat­vétel ................................................................................... 23 Huszár György dr.: és Fuchs Erik: A rozsdamentes acél­korona néhány metallográfiái és technológiai vonat­kozása ................................................................................... 25 Kelentei Barna dr. és Adler-Hradecky Claudia dr.: Adalékok a peripheriásan adott novocain centralis hatásához .......................................................................... 33 Molnár László dr.: A fogorvos, a fogtechnikus és a pá­ciens együttműködése .................................................. 37 Falussy Ágnes dr.: Üj preparálási és tömési eljárás a fogak denudált felületein .......................................... 46 Oravecz Pál dr.: Vizsgálati adatok a gingivitis gravida­rum kórisméjéhez .......................................................... 40 Szüle László dr.: A felnőttek fogainak romlásáról .. 50 „Kérdés Felelet“ 54 Könyvismertetés Cecil—Loeb: A Textbook of Medicine (Seilei Camillo dr.) 58 Duyzings: Orthodontische Apparatur (Rehák Rudolf dr.) 58 Reichenbach—Brückl: Kieferorthopädische Klinik und Therapie (Rehák Rudolf dr.)................................... 59 Schwarz: Lehrgang der Gebissregelung (Rehák Ru­dolf dr.) ........................................................................... 60 Szakcsoporti hírek .................................................................. 61 Hírek ........................................................................................... 62 Halálozás .................................................................................. 63 Terjeszti: a POSTA KÖZPONTI HÍRLAPÍRÓD A: Budapest, V., József nádor tér 1. Telefon: 180-850. Ügyfélszolgálat: 183-022. — Csekkszámlaszám: 61.29á Előfizetési díj: Egész évre 60,— forint, összevont példány ára 11,— forint. Megjelenik havonta egyszer Megjelent 1700 példányban Felelős kiadó: a Medicina Egészségügyi Könyvkiadó igazgatója 37303-689/2 - Révai, Budapest (Felelős: Nyári’ Dezső)

Next

/
Thumbnails
Contents