Fogorvosi szemle, 1986 (79. évfolyam, 1-12. szám)

1986-01-01 / 1. szám

FOGORVOSI SZEMLE A MAGYAR FOGORVOSOK EGYESÜLETÉNEK, MINT A MOTESZ TAGJÁNAK HIVATALOS KÖZLÖNYE Alapította: Dr. Körmöcxi Zoltán 1008-ban Szerkesztősén: 1088 Budapest, Mikszáth K. tér 5. Fogpótlás tani Klinika Főszerkesztő: Prof. Dr. Fábián Tibor Felelős szerkesztő: Prof. Dr. Huszár György A szerkesztőség titkára: Prof. Dr. Kaán Miklós A szerkesztő bizottság tagjai: Prof. Dr. Bánóczy Jolán (Budapest), Dr. Csiba Árpád (Budapest), Prof. Dr. Dénes József (az MFE főtitkára). Prof. Dr. Orsós Sándor (Bp.), Prof. Dr. Sallay Kornélia (Budapest), Prof. Dr. Szabó György (Budapest), Prof. Dr. Szabó Imre (Pécs), Prof. Dr. Szentpétery József (Debrecen). Prof. Dr. Tóth Károly (Szeged), Prof. Dr. Zelles Tivadar (Budapest) Tudományos szaktanácsadók: Doc. Dr. Danka Peeva (Bulgária), Doc. Dr. Zofia Knychalska-Karvan (Lengyelor­szág), Prof. Dr. K. Papé (Német Demokratikus Köztársaság) TARTALOM Dr. Ponyi S.: Orofacialis fejlődési rendellenességek digitalis rendszerezése — 1 Dr. Balogh M.: Ajak- és szájpadhasadékos gyermekek fogszabályozó kezelése és gondozása 2—6 éves korban — — — — — — — — — — — 6 Dr. Szabó Gy., Dr. Keszthelyi G. és Dr. Szabó I.: A rögzített fogpótlások ellenőr­ző vizsgálatának tapasztalatai — — — — — — — — — — — 11 Dr. Kivovics P., Dr. Sajgó P. és Lórik J.: Különböző vastagságú szájpadlemezek hatása a hangképzésre — — — — — — — — — — — — — 17 Dr. Szentpétery A., Dr. Fazekas A. és Dr. Rudas K.: Standardizált módszer a funkcionális állkapocsízületi betegség epidemiológiai és klinikai vizsgála­tára — — — — — — — — — — — — — — — — — — 21 Könyvismertetés — — — — — — — — — — — — — — — — 26 Hírek — — — — — — — — — — — — — — — — — — 27 Kiadja az Ifjúsági Lap- és Könyvkiadó Vállalat, 1174 Budapest VL, Révay u. 16. Telefon: 118-660 Felelős kiadó: Dr. Petrus György Igazgató Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a hírlapkézbesltó postahivataloknál, a kézbesítőknél és a Posta Központi Hírlap Irodánál (KHI 1900 Budapest V., József nádor tér l.) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a KHI 215—96 162 pénzforgalmi Jelzőszámán Előfizetési ár: egy évre 46*,— Ft, fél évre: Ш,— Ft, negyed évre: 117,— Ft. Példányonkénti előfizetési ár: S9,— Ft. Index: 25 292 85. 2543 Révai Nyomda Egri Gyáregysége — Felelős vezető: Horváth Józsetné dr.

Next

/
Thumbnails
Contents