Fogorvosi szemle, 1994 (87. évfolyam, 1-12. szám)

1994-01-01 / 1. szám

1994. január LXXX VII. 1. szám FOGORVOSI SZEMLE A MAGYAR FOGORVOSOK EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE Alapította: Dr. Körmöczi Zoltán 1908-ban Szerkesztőség: 1088 Budapest, Mikszáth K. tér 5., Fogpótlástani Klinika. Tel./fax: 133-6190 Főszerkesztő: prof. dr. Kaán Miklós Felelős szerkesztő: prof. dr. Huszár György A szerkesztőbizottság tagjai: prof. dr. Bánóczy Jolán (Budapest), dr. Csiba Árpád (Budapest), prof. dr. Dénes József (Budapest), prof. dr. Fábián Tibor (Budapest), prof. dr. Fazekas András (Szeged), prof. dr. Fazekas Árpád (Budapest), dr. Gera István (Budapest), dr. Gyenes Vilmos (Budapest), prof. dr. Hidasi Gyula (Budapest), prof. dr. Keszthelyi Gusztáv (Debrecen), prof. dr. Mari Albert (Szeged), prof. dr. Orosz Mihály (az MFE főtitkára), prof. dr. Szabó György (Budapest), prof. dr. Szabó Imre (Pécs), prof. dr. Szabó János (Pécs), dr. Vágó Péter (Budapest), prof. dr. Zelles Tivadar (Budapest). TARTALOM Dr. Boross É., dr. Solymosi Gy., dr. Gyurkovics Cs. és dr. Molnár L.: 14-18 éves budapesti VIII. kerületi középiskolások fogazati állapota 1991-ben................... 3 ür. Simon T. és dr. Tanner К.: Budapesti fogorvosok és fogászati asszisztensek HIV/AIDS-el kapcsolatos ismeretei és attitűdjei 1992 novemberében.............. 15 Könyvismertetés............................................................................................................... 23 H írek................................................................................................................................... 25 Kiadja: a Magyar Fogorvosok Egyesülete. Megrendelhető a terjesztőnél, az EXPEDITŐR Kft.-nél: 1183 Budapest, XVIII., Teleki u. 65/b. Postacím: 1675 Bp. Pf. 28. Előfizethető: (rózsaszín) postautalványon vagy átutalással A Polgári Bank Rt. Kispesti fiókjánál vezetett PB Rt. 219-98447 számú 52-10085 számlájára. Belföldi példányonkénti eladási ár: 100,-- Ft + 10% áfa Előfizetési díj egy évre 1320,— Ft (áfával) Reklamáció telefonon: 290-2710 Index: 25 292 HU-ISSN 0015—5314 93.22665 Akadémiai Nyomda. Felelős vezető: Freier László 1

Next

/
Thumbnails
Contents