Fogorvosi szemle, 1995 (88. évfolyam, 1-12. szám)

1995-01-01 / 1. szám

1:995. január LXXX Vili. 1. szám FOGORVOSI SZEMLE A M AG Y A R FOGORVOSOK EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE Alapította: Dr. Körmöczi Zoltán 1908-ban Szerkesztőség: 1088 Budapest, Mikszáth K. tér 5., Fogpótlástani Klinika. Tel./fax: 133-6190 Főszerkesztő: prof. dr. Kaán Miklós Felelős szerkesztő: prof. dr. H uszár György A szerkesztőbizottság tagjai: prof. dr. Bánóczy Jolán (Budapest), dr. Csiba Árpád (Budapest), prof. dr. Dénes József (Budapest), prof. dr. Fábián Tibor (Budapest), prof. dr. Fazekas András (Szeged), prof. dr. Fazekas Árpád (Budapest), dr. Gera István (Budapest), dr. Gyenes Vilmos (Budapest), prof. dr. Hidasi Gyula (Budapest), prof. dr. Keszthelyi Gusztáv (Debrecen), prof. dr. Mari Albert (Szeged), prof. dr. Orosz Mihály (az MFE főtitkára), prof. dr. Szabó György (Budapest), prof. dr. Szabó Tmre (Pécs), prof. dr. Szabó János (Pécs), dr. Vágó Péter (Budapest), prof. dr. Zelles Tivadar (Budapest). TARTALOM Dr. Polgár J.: A teljes lemezes fogpótlás terhelhetősége és kiterjesztése................... 3 Dr. Heinrich, fí., dr. Künzel, 11’.. dr. Vágó P., dr. Orschel, H. és dr. Guckler, A.: Egy magyar nagyváros (Győr) időskorú lakosságának fogazati statusa és kezelési szükséglete (I)........................................................................................................... 11 Könyvismertetés............................................................................................................... 23 Hírek.................................................................................................................................. 27 Kiadja: a Magyar Fogorvosok Egyesülete. Megrendelhető a terjesztőnél, az EXPEDITOR Kft.-nél: 1183 Budapest, XVIII., Teleki u. 65/b. Postacím: 1675 Bp. Pf. 28. Előfizethető: (rózsaszín) postautalványon vagy átutalással A Polgári Bank Rt. Kispesti fiókjánál vezetett PB Rt. 219-98447 számú 52-10085 számlájára. Belföldi példányonkénti eladási ár: 140,— Ft + áfa Előfizetési díj egy évre 1680,— Ft + áfa Reklamáció telefonon: 290-2710 Index: 25 292 HU-ISSN 0015—5314 95.23588 Akadémiai Nyomda. Felelős vezető: Freier László

Next

/
Thumbnails
Contents