Fogorvosi szemle, 1996 (89. évfolyam, 1-12. szám)

1996-01-01 / 1. szám

l'JÍHi. január LXXXIX. 1. szám FOGORVOSI SZEMLE A MAGYAR FOGORVOSOK EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE Alapította: Dr. Körmöczi Zoltán 1908-ban Szerkesztőség: 1088 Budapest, Mikszáth K. tér 5., Fogpótlástani Klinika. Tel./fax: 133-6190 Főszerkesztő: prof. dr. Kaán Miklós Felelős szerkesztő: prof. dr. Huszár György A szerkesztőbizottság tagjai: prof. dr. Bánóczy Jolán (Budapest), dr. Csiba Árpád (Budapest), prof. dr. Dénes József (Budapest), prof. dr. Fábián Tibor (Budapest), prof. dr. Fazekas András (Szeged), prof. dr. Fazekas Árpád (Budapest), dr. Gera István (Budapest), dr. Gyenes Vilmos (Budapest), prof. dr. Hidasi Gyula (Budapest), prof. dr. Keszthelyi Gusztáv (Debrecen), prof. dr. Mari Albert (Szeged), prof. dr. Orosz Mihály (az MFE főtitkára), prof. dr. Szabó György (Budapest), prof. dr. Szabó Tmre (Pécs), prof. dr. Szabó János (Pécs), dr. Vágó Péter (Budapest), prof. dr. Zelles Tivadar (Budapest). TARTALOM Dr. Bőgi I. és dr. Incze h'.: Submentalis tracheatubus bevezetése endotrachealis narco­­sishoz (Módosított eljárás az egyidejű maxillomandibularis sérülések és osteoto­miaműtétek esetében)........................................................................................................... 3 Gábris K., dr. Csiba A., dr. Orosz MA fogak szerkezeti rendellenességének előfordulá­sa epidermolysis bullosa hereditariában......................................................................... 7 Dr. Bariba Károly, dr. Dobó Nahy Csaba, dr. Bernáth Márta és dr. Szabó János: Gyökércsatorna-preparáló műszerek in vitro összehasonlító vizsgálata IV. rész A gyökércsatorna eredeti formája és a preparálás során keletkező aszimmetriák összefüggései................................................................................................................................ 11 Dr. Molnár L., dr. Boross E. és dr. Mályusz fí.: A cariesintenzitást és a szájhigiénét befolyásoló szociális és magatartási tényezők budapesti felnőtt pácienseknél (Fo­gászati-szociológiai felmérés szociológiai vonatkozásai)................................................... 17 Hírek.................................................................................................................................................................................... 29 Kiadja: a Magyar Fogorvosok Egyesülete. Megrendelhető a terjesztőnél, a Magyar Posta Rt. Hírlapüzletági Igazgatóságánál (1846 Budapest), az ügyfélszolgálati irodákban, a hírlapkézbesítőknél, a Hírlapelőfizetési Irodában (HELIR, XIII. kér. Budapest, Lehel út 10/a; levélcím: 1900 Budapest) és vidéken a postahivatalokban. Belföldi példányonkénti eladási ár: 150, Ft Előfizetési díj egy évre 1800,— Ft Reklamáció telefonon: 270-2229 Index: 25 292 HU-ISSN 0015—5314 96.24603 Akadémiai Nyomda. Felelős vezető: Freier László 1

Next

/
Thumbnails
Contents