Fogorvosi szemle, 1998 (91. évfolyam, 1-12. szám)

1998-01-01 / 1. szám

1998. január XCI. 1. szám FOGORVOSI SZEMLE A MAGYAR FOGORVOSOK EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE Alapította: Dr. Körmöczi Zoltán 1908-ban Szerkesztőség'. 1088 Budapest, Mikszáth K. tér 5., Fogpótlásiam Klinika. Tel./fax: 117-1094 Főszerkesztő', prof. dr. Kaán Miklós Felelős szerkesztő', prof. dr. Huszár György A szerkesztőbizottság tagjai'. prof. dr. Bánóczy Jolán (az MFE elnöke), dr. Csiba Árpád (Budapest), prof. dr. Dénes József (Budapest), prof. dr. Fábián Tibor (Budapest), prof. dr. Fazekas András (Szeged), prof. dr. Fazekas Árpád (Budapest), dr. Gera István (az MFE főtitkára), dr. Gyenes Vilmos (Budapest), prof. dr. Hidasi Gyula (Budapest), prof. dr. Keszthelyi Gusztáv (Debrecen), prof. dr. Mari Albert (Szeged), prof. dr. Orosz Mihály (Budapest), prof. dr. Szabó György (Budapest), prof. dr. Szabó Imre (Pécs), prof. dr. Szabó János (Pécs), dr. Vágó Péter (Budapest), prof. dr. Zelles Tivadar (Budapest). TARTALOM Dr. Sárhegyi József: A pulpalis és parapulpalis csapok biomechanikája. Véde­lem az oldalirányú erők hatásaival szemben ........................................................... 3 Dr. Csiba Árpád, dr. Dénes Zsolt és dr. Szakály Tamás: Tricho-odonto-onycho­syndroma hipohidrotikus formája két eset kapcsán............................................... 13 Dr. Siminszky Márió, dr. Takácsi Nagy László, dr. Varga Szilvia és dr. Mis­­kolczi Erzsébet: Fej-nyak daganatok sugaras kezelésének fogorvosi vonatko­zásai .................................................................................................................................. 19 Könyvismertetés...........................................................................................-...................... 26 Hírek ...................................................................................................................................... 28 Kiadja: a Magyar Fogorvosok Egyesülete. Megrendelhető a terjesztőnél, a Magyar Posta Rt. Hírlap-előfizetési és Elektronikus Posta Igazgatóságnál (1846 Budapest), az ügyfélszolgálati irodákban, a hírlapkézbesítőknél, a Hírlapelőfizetési Irodákban (HELÍR) XIII. kér. Budapest, Lehel út 10/a; levélcím: 1900 Budapest) és vidéken a postahivatalokban, előfizethető továbbá átutalással a Magyar Posta Rt. Hírlapüzletági Igazgatóság 11991102-02102799 sz. bankszámlájára is. Belföldi példányonkénti eladási ár: 180,- Ft Előfizetési díj egy évre: 2160,- Ft Terjesztéssel kapcsolatos reklamáció, információ: tel.: (Pestről): 06-80-444-444 (rádiótelefonon ez a szám nem hívható); tel.: (vidékről): 270-227; fax: 270-4894; tel.: (szerkesztőség): 117-1094 Index: 25 292 HU-ISSN 0015-5314 Nyomta az Argumentum Kiadó Nyomdaüzeme

Next

/
Thumbnails
Contents