Fogorvosi szemle, 2001 (94. évfolyam, 1-6. szám)

2001-02-01 / 1. szám

FOGORVOSI SZEMLE Stomatologia Hungarica A MAGYAR FOGORVOSOK EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE Alapította: Dr. Körmöczi Zoltán 1908-ban 94. évfolyam 1. sz. 2001. február Főszerkesztő: Dr. Kaán Miklós A szerkesztőbizottság elnöke: Dr. Bánóczy Jolán Felelős szerkesztő: Dr. Fejérdy Pál A szerkesztőbizottság tagjai: Dr. Fábián Tibor, Dr. Fazekas András, Dr. Fazekas Árpád, Dr. Gera István, Dr. Gyenes Vilmos, Dr. Hidasi Gyula, Dr. Keszthelyi Gusztáv, Dr. Kocsis S. Gábor, Dr. Mari Albert, Dr. Nagy Gábor, Dr. Orosz Mihály, Dr. Szabó György, Dr. Szabó Gyula, Dr. Vágó Péter, Dr. Zelles Tivadar Szerkesztőség: 1088 Budapest, Mikszáth K. tér 5. Fogpótlástani Klinika Telefon/fax: 317-1094 Kiadja: a Magyar Fogorvosok Egyesülete. Megrendelhető a terjesztőnél, a Magyar Posta Rt. Levél- és Hírlapüzletági Igazgatóságnál (1846 Budapest, Pf. 863), az ügyfélszolgálati irodákban, a hírlapkézbesítőknél, A Hírlapelőfizetési Irodákban (HELÍR) Budapest, XIII. Lehel út 10/a; levélcím: 1900 Budapest, és vidéken a postahivatalokban, előfizethető továbbá átutalással a Magyar Posta Rt. Levél- és Hírlapüzletági Igazgatóság 119911011-02102799 sz. bankszámlájára is. Belföldi példányonkénti eladási ár: 500 Ft Előfizetési díj egy évre: 3000 Ft Terjesztéssel kapcsolatos reklamáció, információ: tel.: (Pestről): 06-80-444-444 (rádiótelefonon nem hívható); telefon: (vidékről): 270-227; fax: 270-4894; telefon: (szerkesztőség): 317-1094 Index: 25 292 HU-ISSN 0015-5314 Nyomta az Argumentum Kiadó Nyomdaüzeme TARTALOM Dr. Bánóczy Jolán: A fogászat perspektívái a 21. században 3 Dr. Kövesi György: Lichenes betegeink klinikai adatainak feldolgozása és immunmoduláns kezelésük értékelése 9 Dr. Seres László, dr. Császár József, dr. Borbély László, dr. Vörös Erika: Az alsó végtag digitális szubtrakciós angiográfiája a mandibula fibulalebennyel történő rekonstrukciója előtt 15 Dr. Madléna Melinda, dr. Gábris Katalin, dr. Nagy Gábor, Márton Sándor, Gál Noémi, dr. Keszthelyi Gusztáv, dr. Bánóczy Jolán: Összehasonlító caries epidemiológiai vizsgálatok serdülőkorú fiatalokban 21 Dr. Rónai András, dr. Olasz Lajos, dr. Mühl Diana: Odontogén fertőzés foghúzás után kialakult halálos szövődménye egy kezeletlen diabeteses betegben (Esetismertetés) 27 Dr. Nemes Júlia, dr. Csillag Mária, dr. Tóth Zsuzsanna, dr. Fazekas Árpád: A lézer fluoreszcens módszer reprodukálhatósága az occlusalis caries diagnoszutikájában. Klinikai vizsgálat 33 KÖNYVISMERTETÉS 37 HÍREK 39 ÚTMUTATÓ A FOGORVOSI SZEMLE SZERZŐI SZÁMÁRA 43

Next

/
Thumbnails
Contents