Fogorvosi szemle, 2002 (95. évfolyam, 1-6. szám)

2002-02-01 / 1. szám

FOGORVOSI SZEMLE Stomatologia Hungarica A MAGYAR FOGORVOSOK EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE Alapította: Dr. Körmöczi Zoltán 1908-ban 95. évfolyam 1.sz. 2002. február Főszerkesztő: TARTALOM Dr. Kaán Miklós Felelős szerkesztő: Dr. Fejérdy Pál Dr. Barabás József: Az ajak-szájpadhasadék sebészet hazai helyzete az orthodoncia-állcsont orthopédia, a maxillo-facialis A szerkesztőbizottság tagjai: Dr Bánóczy Jolán, Dr. Fábián Tibor, Dr. Fazekas András, Dr. Fazekas Árpád, Dr. Gera István, Dr. Gyenes Vilmos, Dr. Hidasi Gyula, Dr. Keszthelyi Gusztáv, Dr. Kocsis S. Gábor, Dr. Mari Albert, Dr. Nagy Gábor, Dr. Orosz Mihály, Dr. Szabó György, Dr. Szabó Gyula, Dr. Vágó Péter, Dr. Zelles Tivadar sebészet és a rekonstrukciós sebészet szemszögéből 3 Dr. Keglevich Tibor, dr. Windisch Péter, dr. Gera István: Cyclosporin-A okozta súlyos ínyduzzanattal társuló parodontitis kezelése rendszeres mechanikus plakk­­kontrollal vesetransplantált betegen. Esetismertetés 15 Szerkesztőség: 1088 Budapest, Mikszáth K. tér 5. Fogpótlástani Klinika Telefon/fax: 317-1094 Dr. Szőke Judit, Proskin, Howard M., dr. Bánóczy Jolán: Cukormentes rágógumi hatása a dentális cariesre 21 Dr. Juhász Alexander, dr. Szabó Zoltán, dr. Márton Ildikó, Dr. Fejérdy Pál, dr. Dobó Nagy Csaba: A gyökércsatorna morfológiai hatása a mikroszivárgás mértékére 27 Kiadja: a Magyar Fogorvosok Egyesülete. Megrendelhető a terjesztőnél, a Magyar Posta Rt. Levél- és Hírlapüzletági Igazgatóságnál (1846 Budapest, Pf. 863), az ügyfélszolgálati irodákban, a hírlapkézbesítőknél, a Hírlapelőfizetési Irodákban (HELÍR) Budapest, XIII. Lehel út 10/a; levélcím: 1900 Budapest, és vidéken a postahivatalokban, előfizethető továbbá átutalással a Magyar Posta Rt. Levél- és Hírlapüzletági Igazgatóság 119911011-02102799 sz. bankszámlájára is. Belföldi példányonkénti eladási ár: 500 Ft Előfizetési díj egy évre: 3000 Ft Terjesztéssel kapcsolatos reklamáció, információ: tel.: (Pestről): 06-80-444-444 (rádiótelefonon nem hívható); telefon: (vidékről): 270-227; fax: 270-4894; telefon: (szerkesztőség): 317-1094 Dr. Patthy Ágnes, dr. Rákóczi György, dr. Végh András: A Helicobacter pylori infekció kimutatása foglepedékből 33 KÖNYVISMERTETÉS 35 HÍREK 37 ÚTMUTATÓ A FOGORVOSI SZEMLE SZERZŐI SZÁMÁRA 42 Index: 25 292 HU-ISSN 0015-5314 NYOMDAI KORREKTÚRAJELEK ÉS ALKALMAZÁSUK 43 Nyomta az Argumentum Kiadó Nyomdaüzeme

Next

/
Thumbnails
Contents