Fogorvosi szemle, 2003 (96. évfolyam, 1-6. szám)

2003-02-01 / 1. szám

FOGORVOSI SZEMLE Stomatologia Hungarica A MAGYAR FOGORVOSOK EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE Alapította: Dr. Körmöczi Zoltán 1908-ban 96. évfolyam 1. sz. 2003. február Főszerkesztő: Dr. Kaán Miklós Felelős szerkesztő: Dr. Fejérdy Pál A szerkesztőbizottság tagjai: Dr Bánóczy Jolán, Dr. Fábián Tibor, Dr. Fazekas András, Dr. Fazekas Árpád, Dr. Gera István, Dr. Gyenes Vilmos, Dr. Hidasi Gyula, Dr. Keszthelyi Gusztáv, Dr. Kocsis S. Gábor, Dr. Mari Albert, Dr. Nagy Gábor, Dr. Orosz Mihály, Dr. Szabó György, Dr. Szabó Gyula, Dr. Vágó Péter, Dr. Zelles Tivadar Szerkesztőség: 1088 Budapest, Mikszáth K. tér 5. Fogpótlástani Klinika Telefon/fax: 317-1094 Kiadja: a Magyar Fogorvosok Egyesülete. Megrendelhető a terjesztőnél, a Magyar Posta Rt. Levél- és Hírlapüzletági Igazgatóságnál (1846 Budapest, Pf. 863), az ügyfélszolgálati irodákban, a hírlapkézbesítőknél, a Hírlapelőfizetési Irodákban (HELÍR) Budapest, XIII. Lehel út 10/a; levélcím: 1900 Budapest, és vidéken a postahivatalokban, előfizethető továbbá átutalással a Magyar Posta Rt. Levél- és Hírlapüzletági Igazgatóság 119911011 -02102799 sz. bankszámlájára is. Belföldi példányonkénti eladási ár: 500 Ft Előfizetési díj egy évre: 3000 Ft Terjesztéssel kapcsolatos reklamáció, információ: tel. (Pestről): 06-80-444-444 (rádiótelefonon nem hívható); telefon (vidékről): 270-227; fax: 270-4894; telefon (szerkesztőség): 317-1094 Index: 25 292 HU-ISSN 0015-5314 Nyomta az Argumentum Kiadó Nyomdaüzeme TARTALOM Dr. Gorzó István: A fogeredetű góc (Irodalmi áttekintés) 3 Dr. Márton Krisztina: Immunológai kórképek fogorvosi vonatkozásai I. Szisztémás autoimmun betegségek 9 Dr. Nagy Gábor: A nyál, a nyálmirigyek és az epidermális growth factor szerepe a szájüregi sebgyógyulásban 17 Dr. Budai Mária, dr. Ficzere Ildikó, dr. Gábris Katalin, dr. Tarján Ildikó: A transzpozíció előfordulási gyakorisága a Semmelweis Egyetem Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika ötéves beteganyagában 21 Dr. Vályi Péter, dr. Gorzó István: Korszerű sínezési eljárások a fogászatban I. 25 Dr. Vályi Péter, dr. Gorzó István, dr. Kocsis András, dr. Kiss Endre, dr. Tóth Attila: Szálerősítésű kompozitok direkt alkalmazása a fogak sínezésére fogágybetegeknél II. (Esetismertetés) 29 Dr. Velich Norbert, dr. Tóth Christian és dr. Szabó György: Sinus elevatióhoz használt graftanyagok klinikai összehasonlítása 33 KÖNYVISMERTETÉS 37 HÍREK 39

Next

/
Thumbnails
Contents