Fotó, 1954 (1. évfolyam, 1-6. szám)

1954-01-01 / 1. szám

Főszerkesztő: Vadas Ernő — Szerkesztőbizottság: Bence Pál, Haller É. G., Langer Klára, Mihályfi Ernő, Papp Jenő, Pelbárt Oszkár, Rév Miklós, Szegedi Emil, Vásárhelyi Miklós Szerkesztőség: Budapest VII. Lenin­ krt 9—11. Telefon 221-285 (141 m.) — Felelős kiadó: A Lapkiadó Vállalat igazgatója — Megjelenik kéthavonként — Egyes szám ára: 4 forint — Előfizetési ár: félévre 12 forint, egész évre 24 forint — Terjeszti a Posta Központi Hírlapirodája, a József nádor­ tér 1. Telefon 180-850 TARTALOMJEGYZÉK Mihályfi Ernő: FONTOS FELADATOK ELÉ .................... 1 Vásárhelyi Miklós: FOTÓMŰVÉSZETÜNK NÉHÁNY KÉRDÉSÉRŐL .................................................................... 2 Jónás Pál: A KISFILMES FÉNYKÉPEZÉS TECH­NIKÁJA ......................................................................................... 7 Szegedi Emil: TÖBB SEGÍTSÉGET AZ ÜZEMI FOTO­SZAKKÖRÖKNEK ................................................................ 8 Schiller Alfréd: SZÍNES FÉNYKÉPEZÉS TÉLEN ... 10 Vadas Ernő: ÍGY LÁTOM ÉN .............................................. 16 Rév Miklós: A REALISTA FÉNYKÉPEZÉSRŐL ............ 17 HÍREK A FOTÓÉLETRŐL ....................................................... 18 Járai Rudolf: TÉLI ÜDÜLÉS A GALYATETŐN ............ 19 Haller F. G.: A MADOMNE KIÁLLÍTÁSA ............................. 20 Levelezés ......................................................................................... 24 1110 RÉV MIKLÓS: SZTAHANOVISTA MUNKA (A bukaresti IV. VIT művészeti versenye fotó­­pályázatának I. díjat nyert képe.) Kinyomott példányszám: 3000 — 22431/LD02 - Révai-nyomda, Budapest V., Vadász­ utca 16. (Felelős: Nyáry Dezső)

Next