Fotóriporter, 1995 (1-4. szám)

1995-03-01 / 1. szám

WORLD PRESS PHOTO ■ The World Press Photo Foundation, set up in Amsterdam in 1995, is 40 years old this year. Only 42 photo reporters sent their work to the first international competi­tion, but in 1995 as many as 3000 reporters sent 29 885 photos to Amsterdam. It took a whole week for the nine/member international jury (each a famous press repre­sentative) to select the best of the photos sent from 97 countries of the world. ■ The world Press Photo exhibition was the symbol of free flow of information over the decades of political division. Today, the exhibition still preserves its importance, even if its role has changed. While the pictures of the dramatic events of our hasty world only flash up on our TV screen for a few seconds, we can spend minutes in front of the tableaus of the World Press Photo exhibition. Such an experience only comes in Hungary in exhibition rooms, as magazines with photo reports have dis­appeared from the newspaper stands. ■ Through its competitions and exhibitions, the World Press Photo has become the most important international organization. Preference is given to reporter attitudes that positive standpoint. Given out upside­­down world, the jury is especially thankful for pictures depicting human contacts. At the same time, we should not forget that photo reporters many times risk their life to inform the public of dramatic and hidden events. ■ On the occasion of the World Press Photo competition in 1995 the jury paid tribute to the 115 journalist who sac­rificed their lives for giving accurate informa­tion in 1994. (Another 104 colleagues are still in prison.) This is why, for professional solidari­ty, the members of the jury call the attention of all national and international authorities to respect and safeguard the freedom of press. The main prize entitled “The press photo of the year” and many other prize-winning photos have become know as a symbol of our pre­sent-time history. ■ However, the World Press Photo not only thinks of the present in order to learn the paper readers of the future the inter­national jury will also set up another 9-mem­­ber international children’s jury to decide on the best photo of the year through children’s eyes. Hungarian children have participated in this young jury for six years. The children are selected trough a tender by the editorial house of Népszabadság TV Magazin together with the Hercgd Agency. ■ Every year, the World Press Pnoto exhibits the prize-winning collection at seventy spots in 40 countries. The number of visitors is above one million. The World Press Photo calendar is published in ten thousands copies. The World Press Photo oundation is supported in the Netherlands, »among other companies, by Kodak, KLM and Canon. The main sponsor of the 1995 exhibi­tion in Hungary was Népszabadság, also sup­ported by Interart and Westel. Tamás Révész ■ A World Press Photo Foundation ebben az évben 40 éves. Az alapítvány 1955-ben alakult Amszterdamban. Első nemzetközi pályázatára mindössze 42 fotóriporter küldte el munkáját. 1995-ben már közel 3000 riporter 29. 885 fényképpel képvisel­tette magát Amszterdamban. A világ 97 országából elküldött fényképekbő­l képri­portokból kilenc tagú nemzetközi zsűri - mindegyike a sajtó rangos képviselője - egy teljes hetet szánt a legjobb képek ki­választására. ■ A World Press Photo kiállí­tás a politikai megosztottság évtizedeiben az információ szabad áramlásának volt szimbóluma. A kiállítás ma sem vesztett jelentőségéből, ha szerepe meg is válto­zott. Rohanó világunk drámai eseményei­nek képei csupán másodpercekre villan­nak fel a televízió képernyőin, míg a World Press Photo kiállításának tablói előtt akár percekig is elmerenghetünk. ■ Ezt az élményt ma Magyarországon, ahol a képriportokra építő magazinok eltűntek az újságos standokról, szinte csak a kiállítótermekben élhetjük meg. ■ A World Press Photo pályázatai és kiállításai révén, mára e téren a legjelentősebb nem­zetközi szervezetté nőtte ki magát. Előnyben részesíti azt a riporteri hozzáállást, amely az ember és környezetének viszonyát pozitív szemszögből értékeli. Fel­fordult világunkban a humánus emberi kapcsolatokat sugárzó képekért a zsű­ri külön hálás. Ugyanakkor nem feledkezhet el arról, hogy a fotóriporter mint ta­nú sokszor élete kockáztatásával­­ igen drámai és rejtegetett eseményekről tu­dósítja a közvéleményt. ■ Az 1995-ös World Press Photo verseny alkalmából a zsűri lerótta kegyeletét a 115 újságíró előtt, akik az 1994. év folyamán életüket áldozták a pontos tájékoztatás oltárán. (További 104 kollégánk még mindig börtönben van). A zsűri tagjai ezért szakmai szolidaritásból felhívták minden érintett nemzet és nemzetközi fennhatóság figyelmét arra, hogy tartsák tiszte­letben és biztosítsák a sajtó szabadságát. ■ A fedig az „Év sajtófotója” és a töb­bi díjazott kép közül jónéhány kép, jelenkori történelmünk szimbólumaként vált ismertté. ■ A World Press Photo azonban nemcsak a mára gondol: a holnap új­ságolvasójának megismerése érdekében a nemzetközi zsűri munkája után, egy ugyancsak nemzetközi, kilenc tagú gyermekzsűrit állít fel. Ez a zsűri dönti el, hogy a beérkezett képek közül gyermekszemmel melyik az év legjobb fo­tója. ■ E gyermekzsűriben már hatodik éve magyar gyermekek is részt vesz­nek. A gyermekek pályázat alapján történő kiválasztását a Népszabadság TV Magazin szerkesztősége a Herald Ügynökséggel együtt szervezi. ■ A World Press Photo negyven országban, hetven helyszínen állítja ki minden évben a nyertes kollekciót. Látogatóinak száma meghaladja az egy milliót. Évkönyve sok tízezer példányban jelenik meg. ■ A World Press Photo Alapítványt Hollan­diában többek között támogatja: a Kodak, a KLM, a Canon. A kiállítás főszpon­zora Magyarországon a Népszabadság, támogatója 1995-ben az Interart és a Westel Rt. volt. Révész Tamás JAMES NACHTWEY AZ ÉV FOTÓJA - 1994 MEGCSONKÍTOTT HUTU FÉRFI

Next

/
Thumbnails
Contents