Fővárosi Közlöny, 1918 (29. évfolyam, mutató)

Tárgymutató

6 Baruch Zoltánné építési engedélye . . . 1001 Basch Imre dr. kórházigazgató felszólalása a spanyol járvány ügyében . 2067, 2068, 2136, 2257, 2329 Basch Imre dr. tan. fogalmazó minősítése . 793 Baróti szeszgyár r.-t. építési engedélye . . 1773 Barsche Katalin alkalmazása havidíjasként . 2161 Barta Adolf építési engedélye . . . . 1486 Barta Aurélné átírási-és engedelmi-dij ügye 279, 341 — ingatlanszerzése . . . . 1777, 1778 Barta Berta építési engedélye .... 1327 Barta Béla ingatlanszerzése . . 1639, 1839 Barta Dávid és ifj. Barta Mártonné ingatlan szerzése 1003 Barta Dezső kezelőtiszt áthelyezése a IX. ker. el ül járósághoz 201 Barta Lajos alkalmazása havidíjasként a VII. ker. elüljárósághoz 2045 Bartha József dr. ingatlanszerzése . . . 1840 Bastius János és neje ingatlanszerzése . . 1329 Bata Anna és Erzsébet kk. ingatlanszerzése 2139 Bata Gábor és neje ingatlanszerzése . . 1725 Bata Sarolta alkalmazása havidíjasként . . 2196 Bató János alkalmazása havidíjasként . . 2161 Bató Zoltán havidíjas alkalmazása a X. kerületi elöljárósághoz 533 Batthyány-téri vásárcsarnok vendéglőjének bérbeadása .... 1897, 1958r 2010 Battlay Imre minősítése 793 Bauer Antal és neje ingatlan szerzése . . 1491 Bauer Ignác ingatlan szerzése .... 766 Bauer Lajos és neje ingatlanszerzése . . 1179 Bauer Mária és birtoktársai ingatlanszerzése 47 Bauér Mátyás végrehajtó tiszt áthelyezése a Népélelmező kirendeltséghez . . . 221 Bauer Ödön építési engedélye .... 1722 Bauer Rudolf és veje ingatlanszerzése . . 1179 Bauer Vince és neje ingatlanszerzése . . 2047 Baum Ernő alkalmazása havidíjasként a hirdető vállalathoz 2045 Baumann János megválasztása polgári iskolai igazgátóvá 1316 Baumgarten Antal megválasztása kezelő-főtisztté 982 Baumgarten Ferenc dr. ingatlan szerzése . 766 Baumgarten Nándor dr. adománya Szegények segélyezésére 795 '•—ingatlanszerzése .... 1777, 2263 Baumgarten Nándorné ingatlanszerzése 767. 1654 Baumgarten Sándor Dénes ingatlanszerzése 766 Baumgarten Sándorné ingatlanszerzése . f. 1961 Bayer Antal biz. tag felszóJalása a spanyol járvány tárgyában 1996, 2070, 2129, 2136, 2257 Bayer Ágostné megválasztása elemi iskolai tanítónővé 1321 Bayer Mária megválasztása elemi iskolai tanítónővé 1319 Bayer Zsigmond bérleti szerződésének meg­hosszabbítása .... 252, 292, 335 Bazány Oszkár építési engedélye . . . 1171 Bácskai János megválasztása kezelő főtisztté 982 Bácskai Jánosnénak főóvónői cím adományo­zása ........ 1327 % Bálint Dezső építési engedélye . 917, 1001, 1961 — ingatlanszerzése 1961 ' Bálint Izidor és neje ingatlanszerzése . . 172 Bán Kálmán dr. megválasztása árvaszéki fogal­mazóvá 981 Bán Teréz alkalmazása havidíjasként . . 2348 Bánd Gyula kenyér-, keksz- és tápszergyár r.-t. ingatlan szerzése 2229 Bánlaki Géza főmérnök áthelyezése a Szt. Gel­lért-gyógyfürdőhöz 1836 Bányay Lajos pénztári tiszt áthelyezése a IX. kerületi közélelmezési felügyelőséghez . 633 Bányász Gyula és Társa bérleti szerződésének meghosszabbítása . 1243, 1338, 1378, 1453 Bárány Oszkár építési engedélye . .813, 1722 Bárány Zsigmond elemi iskolai igazgatói cím adományozása . . . . . 1327 Bárczy István polgármester arcképének meg­festése 1211 — felszólalása a csepelszigeti kereskedelmi kikötő ügyében 340 Demjén Géza dr. elparentálása .. . . 142 — gáz- és elektromos-áram megadóztatása ügyében 336 — 300 milliós kölcsön tárgyában . 154, 160 — a lakásügyi bizottság programm ja ügyében 510 — villamos vasúti balesetek tárgyában . 187 — jelölése a főpolgármesteri állásra . . 570 Bárczy István dr. főpolgármesterré választása 570 — Bódy Tivadar polgármester üdvözlése . 647 — főpolgármesteri székfoglalója . . . 571 — főrendiházi taggá való királyi kinevezése 764 — felszólalása Harrer és Folkusházy alpolgár­mesterek- üdvözlése .... 740 — új főtisztviselők üdvözlése . . . 807 — megválasztása főpolgármesterré . 570, 580 Bárczy Ödön megválasztása elemi iskolai tanítóvá . . . . . . . 1318 Bárdi István műszaki főtanácsos a kémény­seprő-szabálvrendelet módosítása ügyében 1570, 1571, 1572, 1586 Bárdos Artúr Modern Színházának szinház­nyítási engedélye . . . 282, 341 2100 Bárdos György dr. ingatlanszerzése . . 2262 Bárdos Gyula megválasztása polgári iskolai tanítóvá . . . . - . . 1316 Bárdos Sándor megválasztása árvaházi tanífövá 1322 Bárdy Dezső építési engedélye .... 596 Bársony Béla és neje ingatlanszerzése . 1725 Báthori Károly megválasztása a szavazatszedő kiküldöttségbe 1138 Báthory Ilona ingatlanszerzése .2111 Báthory Nándorné korengedélye . 1271, 1459 Bázler Leopőldina kinevezése id. hivatalnokká 1591 Backer Rudolf építési engedélye . . 596 Bártl Tivadar megválasztása tan. fogalmazóvá 981 — áthelyezése a IX. ügyosztályba . . . 1327 Beck Adolf biz. tag felszólalása a lisztellátás ügyében . 1086, 1087 Beck Béla és neje ingatlanszerzése . 1778 Beck Erzsébet megválasztása el. isk. tanítónővé 1319 Becsey Antal biz. tag felszólalása Budapest— Budafoki H. É. V. tarifaemelése, tárgyában 151 — csecsemővédelem kérdésében . .123 — a csecsemő-kórház építése ügyében 1166, 1167, 1169 — csepelszigeti kereskedelmi kikötő ügyé­ben 297, 338 — Dunabizottságban . . . .34, 40 — a ferencvárosi kikötő építése ügyében . 466 — a gáz és elektrömos 'áram árának fél­emelése tárgyában . 1945, 1952, 2012 — a gáz és elektromos müvek zárszám­adása ügyében . . 1353, 1362 hadból visszatérő iparosok kölcsöne ügyében . . . . 581 — a Keleti Vásár segélyezése ügyében . 1565 — kéményseprő szabályrendelet módosítása ügyében ... 1566, 1567, 1568 — a közkórházfenntartás pénzügyi terheinek megszüntetése ügyében . .1157 a vízellátás ügyében: 28 sz. III. melléklete 6

Next

/
Thumbnails
Contents