Fővárosi Közlöny, 1918 (29. évfolyam, 32-61. szám)

1918-07-05 / 32. szám

FŐVÁROSI KÖZLÖNY­ ­ 11. a Bányász Gyula és Társa cég 12. a Gerenday A. és Fia cég 13. Heszky Ede 14. Valentin Vilmos II Rendes tárgyak: Dr. Csupor tanácsnok. 15. Bizottsági és tanácsi előterjesztés: a közkórházak léte­sítésével és fenntartásával járó pénzügyi terhek megszüntetése ügyében; 16. a közkórházi központi ágynyilvántartó létesítésére vonatkozó közgyűlés, határozat ügyében érkezett m. kir. belügyminiszteri leiratra; 17. a VI. ker. Madarász­ utcai csecsemő-közkórház és csecsemő-gondozó építkezése ügyében; 18. a közkórházi központi igazgató, az igazgató-főorvosok és a vezető­ főorvosok javadalmazásának újabb meg­állapítása ügyében; 19. a közkórházi orvosok részére rendkívüli munkadíjak engedélyezése ügyében; 20. a Szent István-kórházi orbáncos pavillonnak fertőző sebészi betegek részére való berendezése ügyében; 21. a Szent István-kórház gyermekosztályához egy segéd­orvosi állás rendszeresítése ügyében; 22. a községi alap 1917. évi kiadási LXIII. fejezet 4. címe (Köz­egészségügyi és állategészségügyi kiadások — Közlekedési kiadások) alatt fölmerült több költség fedezete ügyében; 23. a Szent Rókus- és Szent János-kórházi alapok 1917. évi kezelésénél felmerült költségösszegek födezete ügyében; 24. a Kerepesi­ úti köztemető-alap 1917. évi kezelésénél föl­merült több költség födezete ügyében; 25. a Budapesti önkéntes mentőegyesület segélyének fel­emelése és a betegszállítás kérdésének rendezése ügyében;­ 26. Nádasdy Géza és Salomváry Jenő oki. gyógyszerészek kérvényére, az I. ker. Hidegkúti­ úton 27. Lukács László oki. gyógyszerész kérvényére, a 11. ker. Marczibányi­téren 28. Ajtai K. Juliska, Barics Milán, Beksics Gyula, Brenner Ferenc, Bittera Zoltán, Demeter Kornél, Grünwald Imre, Gyöngyösi Géza, Janitsáry Iván, Katona Ágoston Antal, Lakatos Péter, Nagy Artúr, Nedeczky Árpád, Pandula József, dr. Stauróczky Lajos, Steuer Izidor, Szentmiklósy Béla és Szentpétery Ödön oki. gyógy­szerészek kérvényére, a II. ker. Rózsadombon kérvényére, bérleti szerződésének meg­hosszabbítása iránt, új gyógyszertár felállíthatása iránt.

Next