Gândirea, 1921-1922 (Anul 1, nr. 5-23)

1921-05-15 / nr. 5

& ■_________________________________________________________________ REA I C Ă, SOCIALA ecărei luni gele Ferdinand No. 38, Cluj i i anual , ediția obicinuită 1 an lei 60; iTiplarul. Pentru instituții un an 120 lei. la administrația revistei, achizitori­iblicitate. +**** + ♦ minuțioase recenzii tuturor lucrărilor iii autorii și casele de editură sunt — Manuscrisele trimise nu se înapoiază, *j mișcării culturale, literare și sociale ****** * * * * I SOCIETATE ANONIMĂ CLUJ CAIvER REGELE FERDINAND IVI. (In casele proprii) * * * (Telefon Nr. 5—39 și 12—17) CAPITAL SOCIAL LEI 50 000,000 (Banca împuternicită cu finanțarea reformei­­ agrare Decretul-Lege Nr. 4167 din 12 Septemvrie 1919). t­xecu­tă tot felul de operațiuni de bancă cu 5 ° L­netto Primește depuneri spre­ fructificare­­. Primește depuneri în cont curent­­ Cumpără și vinde monezi străine. * Finanțează intreprinderi agricole și industriale. Emite scrisori sondate.­­ Acoardă împrumuturi hipotecare cu anuități pe 10. Acoardă împrumuturi cambiale. * Acoardă împrumuturi pe gaj de efecte (lombard). Acoardă împrumuturi pe mărfuri (varante). Excontează cambii, efecte, cupoane, devize. Secție specială pentru organizarea cooperativelor. Secție specială pentru mașini agricole. Secție specială pentru produse agricole. Virimente directe de cont­ curent cu toate băncile mari din țara și străinătate prin 15, 25 ani. 1­1'' —■

Next