Gândirea, 1930 (Anul 10, nr. 1-12)

\j y ^ vs, GÂNDIREA POEZIA Arghezi Tudor: Incertitudine. No. 5 (1 Iulie 1921) pag. 82. Bacovia G.: Frig. No. 18 (15 Iunie 1922) p. 331. Baiculescu George: Amurg păstoresc. No. 7 ( 1 Au­gust 1921) pag. 131. Bălcești Ștefan: Toamnă plumburie. No. 10 (15 Sept. 121) pag. 184. Grădina. No. 22—23 (15 Martie 1922) pag. 417. Bărgăuanu G.­ Noapte. No. 4 (15 Iunie 1921) p. 89. Sin basm. No. 17 (1 Ianuarie 1922) pag. 331. Blaga Lucian, Corni vechi se scutură de rod. No. 2 (15 Mai 1921) pag. 21. Orbul. No. 3 (1 Iunie 1921) pag. 41. Vară Nouă. No. 5 (1 Iulie 1921) pag. 85. Călugărul bătrân îmi șoptește din prag. No. 22— 23 (15 Martie — 1 Aprilie 1922) pag. 405. Botez Demostene: Somnul. No. 2 (15 Maiu 1921) p. 24. Toamnă timpurie. No. 3 (Iunie 1921) pag. 43. Noapte pustie. No. 6 (15 Iunie 1921) pag. 101. Timpul. No. 8 (15 August 1921) pag. 147. Dorinți de rob. No. 11 (1 Octombrie 1921) pag. 203. Panică. No. 13 (1 Noembrie 1921) pag. 241. Pustiu. No. 16 (15 Decembrie 1921) pag. 289. Iarnă. No. 17 (1 Ianuarie 1922) pag. 313. La capăt. No. 20 (15 Februarie 1922) pag. 370 Bucuța Emanoil. Avuzul. No. 2 (15 Mai 1921) pag. Tăcere. No. 7 (1 August 1921) pag. 123. Deasupra noastră munții. No. 8 (15 August 1921) pag. 144. Cetatea somnului. No. 14 (15 Nov. 1921) p. 253. Cotruș A.: Munții. No. 1 (1 Mai 1921) p. 9. Crainic Nichifor: Dragoste. No. 1 (1 Mai 1921) p. 3. Odihnă. No. 4 (15 Iunie 1921) pag. 81. Cântec de pescar. No. 6 (15 Iulie 1921) pag. 10. Călătorul. No. 17 (1 Ianuarie 1922) pag. 309. Fântânile trecutului. No. 21 (5 Martie 1922) p. 389. Dem.: Cântec antic. No. 9 (1 Sept. 1921) pag. 163. Dinu E.: Față ’n față. No. 19 (1 Februarie 1922) p. 355. Dominic A.: Isus pe Mare. No. 17 (1 Ianuarie 1922) pag. 315. Dorian Emil: Lied. No. 5 (1 Iulie 1921) pag. 89. Cântec pentru Lelioara. No. 9 (1 Septemb. 1921) pag. 171. Cântec pentru Lelioara. No. 11 (1 Octomb. 1921) pag. 210. Feraru Leon: Trecutul mort. No. 10 (15 Septembrie 1921) pag. 185. In ritmul trenului. No. 14 (15 Noembrie 1921) p. 261. Geoglovan Dinu: Tristul pelerin. No. 3 (1 Iunie 1921) pag. 51. Către Phyllis. No. 4 (15 Iunie 1921) pag. 82. Toamnă. No. 6 (15 Iulie 1921) pag. 104. George Vasile-AL­­Aș vrea să fiu trăgar (Szép Ernö). No. 1(1 Mai 1921) p. 4. Odă păcatului (după Mihai Babits). No. 2 (15 Maiu 1921) pag. 34.­ ­ u "ASOCIAT­’?'»// TABLA DE MATERII 1921 — 1930 A NUL I $088 5V

Next