Gândirea, 1938 (Anul 17, nr. 1-9)

1938-01-01 / nr. 1

m GÂNDIREA 1(11 - ÀNUL XVII. S UMARUL: COPILĂRIE ȘI SFINȚENIE UN­CHI­FOR CRAINIC: Copilărie și sfințenie . . . ȘTEFAN BACIU : Poesii.................................................... GEORGE DUMITRESCU: Laicul...................................... VICTOR ION POPA: Dispariția lui Max Edelstein (I). VINTILA HORIA : Palm­odie........................................... GH. TULEȘ : Cumpăna..................................................... AUREL CHIRESCU: Poesii ................................................ V. PAPILIAN : Ulcica ............................................... . . VLAICU BARNA: Poesii ..................................................... B. CLEMENȚA : Botez . ..................................................­­GEORGE A. PETRE : Poesti................................................ IDEI, OAMENI, FAPTE PAN. M. VIZIRESCU : Angh­el Demetriescu. .... 45 CRONICA LITERARA OVIDIU PAPADIMA : D. Caracos­tea : Prolegomena argheziană. — N. Davidescu : Evul Mediu. — Sandu Teleajen : O fată singură. — Dan Petra­­șincu: Monstrul. — Al. Antemireanu: Din vremea lui Căpitan Costache...............................................47 CRONICA MĂRUNTĂ NICHIFOR CRAINIC : Premiul revistei „Gândirea“.— Imitatio Christi. — Rilke către un poet tânăr. . 54 C. PAPADIMA : Traduceri din literatura engleză. . . 56 E­XEMPLARUL 20L­EE

Next