Gândirea, 1939 (Anul 18, nr. 1-10)

1939-01-01 / nr. 1

Vs AL \iv GÂNDIREA ANUL XVIII. - NR. 1 IANUARIE 1939 S­UMARUL: RILKE POET RELIGIOS N1CHIFOR CRAINIC : Rainer Maria Rilke . . 1 V. VOICULESCU : Poesii ..................................................13 ION PILLAT: An mort.................................................17 N. M. CONDIESCU: Din însemnările lui Safirim 18 PIA ARAPU: Aș vrea......................................................22 RADU BOUREANU: La hotarele morții .... 23 FRANÇOIS VILLON: Baladă tradusă de Zoe Verbiceanu................................................................24 OVID CALEDONIU : îngerul tristeții........................25 VLAICU BARNA : Cântecul pădurii........................26 LUCIAN BLAGA: Artă și valoare.............................28 IDEI, OAMENI, FAPTE SEPTIMIU BUCUR: Funcțiunea spirituală a pro­vinciei ...........................................................................41 CRONICA LITERARĂ PAN. M. VIZIRESCU: Lucian Blaga: La Curțile Dorului......................................................................43 VINTILA HORIA: Iulian Vesper: Primăvara in țara fagilor.—Teodor Scarlat : Viața la’ntâm­­plare. — Pavel Dan: Urcan Bătrînul ... 45 GH. VRABIE: N. Georgescu-Tistu: Orientări bi­bliografice. — învățăturile lui Neagoe ... 48 CRONICA DRAMATICĂ DAN BOTTA: Teatrul Național: Clopotul Scu­fundat . . . .......................................................51 CRONICA MĂRUNTA NICHIFOR CRAINIC, In anul al 18-lea. — Scrii­tori străini cari ne vizitează. — Pentru în­cepători ............................................................ . 54 EXEMPLARUL 20 LEI >v # 36 m. ..„2822

Next