Gândirea, 1941 (Anul 20, nr. 1-10)

1941-01-01 / nr. 1

* * j 'S 'K) 1NUI XK Nt. 1 lANUARïfc 1941. S UMARUL: DESPRE DEMOFILIE NICHIFOR CRAINIC : DEsPRe DemofiLIe..............................1 ION fI­U­­AT : Stâna părăsITă ........................................... 9 RADU GYR: Poeme..................................................................11 VICTOR PAPILIAN : Nebunia...................................... 14 ȘTEFAN BACIU : Poesii . ...................................................20 OLGA CABA : Fata Morgana . . . . .22 GH. TULEȘ : Cules de poveste . . . .......................23 IOAN COMAN: Zaimoxis...................................................24 VALENTIN MACRONEANU: Depărtări, depărtări . . 28 SERGIU CRISTIAN: Elegia frunții.....................................29 HERMANN KLÖS : Viața rurală româneasca, subiect de artă germană................................. 30 IDEI, OAMENI, FAPTE PETRU P. IONESCU , Max Scheler și sensul suferinții. René Le Senne : Introducere în filosofie...................39 MARIELLA CLANDA : Prefascismul D’Annunzian : Spectacole italiene........................................................42 M­AGDA RAIU : Literatura germană și naționalismul . 47 CRONICA LITERARĂ OCTAV ȘULUȚIU : Vlaicu Bârna : Brume : Ștefan Ba­cău : Cetatea lui Bucur ...................................... .49 ȘTEFAN BACIU : D. Ciurezu : Pământul luminilor mele 53 IOAN COMAN : Sfântul Vasile Cel Mare : Cuvânt că­tre tineri : Du­mitrie Marmeliuc : Sofocles...................54 CRONICA MĂRUNTĂ NICHIFOR CRAINIC : Intrăm în anul XX : Spre o plas­tică nouă : Muzele în politică : Arm­atolii...................58 E­XEMPLARU­L. 30 LEI io 29b.

Next