Gândirea, 1944 (Anul 23, nr. 1-6)

1944-01-01 / nr. 1

Gand i rea ANUL XXIII Nr. 1 IANUARIE 1944 S­UMARUL: FUNCȚIUNE EUROPEANĂ NICHIFOR CRAINIC : Ortodoxia română ca funcțiune­ europeană .......................................................................... 1 GEORGE GREGORIAN : Sgomotele dintru început . 9 OLGA CABA : Imn.................................................... 11 VICTOR PAPILIAN : Fără titlu............................................12 EUGENIA BRATEȘ : Poesii . . .......................................18 NICOLAE BARBULESCU : Probabilismul științific 19 VALERIU ANANIA : Confessio............................................24 ALEXANDRU MUDREA : Poesii ......................................25 G. VRABIE : Vers și melodie în poesia noastră populară 27 IDEI: OAMENI: FAPTE IO­AN COMAN : O Getică „stilistică”............................35 » ST. ZISSULESCU : Poesia populară la slavii din Balcani 40 CRONICA LITERARA N. ROȘU : Gheorghe I. Brătiasau : Nicolae Iarga, isto­ric al Românilor .............................................................. 44 CRONICA PLASTICA­­ OLGA CABA : Expoziția de pictură cu subiecte spaniole 49 CRONICA CINEMATOGRAFICA N. PORSENNA: Scenariul....................................................52 CRONICA MĂRUNTĂ I.SCHIFOR CRAINIC . In anul XXIII; Ion Simionescu. ' . . Moartea poetului O. Carp. Cronicar............................53 EX EM'P LAR U L 100 LEI

Next