Gazdasági Mérnök, 1909. január-december (33. évfolyam, 1-52. szám)

SSGJEIENIK MINDEN VASÁRNAPON Blön««c* ál|: Egész évre 24 kor. fél évre 12 k. negyed évre ö k. Alapította GOND A El fi L A MINISZTERI TANÁCSOS Felelős szerkesztő: PIROV1TS ALADÁR Budapest székesfőváros mérnöke. Szerkaaztöaég és kiadóhivatalt Vili. CONTI-UTCZA 38. SZÁM BUDAPEST, g zu perfoszfátot, gtassfurti kai ni tot, gtassfurti kálitrágyasót 40% káli tartalommal, továbbá mindennemű egyéb műtrágy ufélék azonkívül Rézgáliczot (98—99°/o) elismert kitűnő--------- 1 ■■'-== minőségben legolcs bban szállít a -------- —--------­„HUNGÁRIA íí műtrágya-, kénsav- ©s vegyi-ipar részvénytársaság. , V. FÜRD Ö-UTCZA 8. 4 n n m n 33 i w 33 n § 33 n te Sü gönycim : „Szivaítyár Budapest* Telefonszám : 72—08. v Alapittatott: 185 8. évben. 72-09. Gyártott fecskendők száma: 17000 l-pesti Szivattyú- és Gépgyár Részvénytársaság. Budapest, VI. Václ-ut 69 Gőzgépek, légsűrítők, vacuumszivattyuk, keretfürészek. Gőzkazánok, tartányok, elömelegitök. Tashídak, fadólszarkazatak, szagecsslt oszlopok. Vas és fém­öntvények. Vasúti forditókorongok, mindennemű forgó- és fu­tódaruk kézi és villamos hajtásra. Rostély vasak acélozott fe­lülettel. Közlömüvek. Szivattyúk — Tüzfotskandök. Tűzol­tósági segédeszközök és szerek. Köztisztasági eszközök. Köz­egészségügyi szerek. Centrifugai és turbinaszivattyukat a legnagyobb szállítóképességgel mindig raktáron tartunk. /L/<5 Xőolajfinomitigyár részv.-társ. Igazgatóság: Budapesten, V. kér., Nádor-utca 14. szám. Gyártelep: Fiume, Brassó, Oderberg. Elsőrendű kőolajok. Paraffin, benzin, Ugróin, gazolin, hydriir, gázolaj, coax, vaseline, bőrkenőcs. Elismert jó minőségű teljesen sav és parafinmentes ásvány-kenő­olajok mindennemű czélokra. Orsóolaj, gépolaj, tiszta­olaj, henger-olaj.-sá MAGYAR ASZFALT R.-T. Budapest, V., Nádor-utca 4. szám. Saját, bányái: Felsö-Dernán és Tataroson Biharmegyébsn. Magyar­­országon létesített járdaburkolatok területe 2.125,000 négyzetméter. Kocsiutburkolatok területe 1.145,000 m*. Kitüntetések: 1. Triest, 1882. aranyérem. 2. Budapest, 1885. nagy aranyérem. 3. Brüssel, 1888. díszoklevél. 4■ Arad, 1890. kiállítási nagy érem és oklevél. 5. Temesvár, 1891. díszoklevél. 6. Philippoppelben, 1892. aranyérem. 7. Budapest, 1896. díszoklevél. 8. Páris, 1900. díszoklevél. Különlegességei: gőzhengerrel tömöritett aszfalt­burkol: •!. Sajtolt aszfalt-burkoló lapok. Világrecord! A világon a legelső szabadalmazott forrógőzekéi, i® Világrecord! 5O70-kal nagyobb munketeljesités 307° szén és 40 százalék viz megtakarítás mellett. Továbbá gözuti hengereket és ......— utfelszakitő-gépeket tökéletes kivitelben szállít és mindennemű felvilágosításokkal díjmentesen szolgál —­l/CIVIM A I Gőzeke gyára magyarországi igazgatósága : aJ« BUDAPEST, Kossnth Kiajos-utcza 8. sz..

Next

/
Thumbnails
Contents