Gazeta de Transilvania, 1839 (Anul 2, nr. 1-52)

Dela ceda Me. Pe lângă uncunoștință cătră c. Public, care neau întins pănă acum mână de 35 avem cinste a mai face cunoscut și că odată, cum că sista pe Esuciiiuenie Goea rentgș minute, inima sui pregatiga vor urma doă da și pe anul viitoriu 1­1, cu chipul arătat la Nr. 20 i­geștii Foi din oem Zla. Avem nădejde, cum că după cum să întind tot mai mult îndurările pă­­rințeștii noastre stăpănim­ preste noi, iar de altă parte literații rămânilor să gătesc să lucre cu căldură pentru chiriile patriilor și a fraților săi, așa și lu­­crurile ce vor să case în foile noastre, vor înteresa pe Publicul cetitoriu. Nu vom uita a îngriji cu scumpătate, ca cuprinsul foilor să răspunză titulelor și gustului de cetit, ce, după cum pricepem crește tot mai mult. Publicitate arăn­­tăm noi. Redacția și editorul din parte și nu vor cruța nici într'acest an nici o tărfă, și socotind la­crimile în care trăim, răsplătirea cea mai mare le va fi mulțumirea cea din vountru, cum că între cele mai apăsătoare împrejurări, au putut totuși sa adaoge un grăunș de nisip la oporirea binelui de obște, pe cari nici odată nu'l șuăim din naintea ochilor noștri. Răvna sau­­ publicului va pri­­cinui viața sau moartea acestor foi.­­ Prețul ambelor Foi, cum s'au mai însemnat, este pe un an 41. 48 cr. arg. cu poșta și 4 f. 16 cr. arg. fără poștă, și­ pe un jumătate de an 2.f. 2a cr cu poștă și 2. 8 cr. fără poștă. Deaonații, carii să vor primumera înainte pe anul subo „vor să priimească Foea pentru minte ci din pemestrul acesta cu 1 - T

Next