Gép, 1956 (8. évfolyam, 1-10. szám)

т VÍZGÉPEK tanszék! т СП г— er» л 5>>-.-г GÉP 1956. ÉVI TARTALOMJEGYZÉKE A) SZERZ ŐK SZERINT 5, Abermann László és Sziráky Miklós : „A for­gács nélkül hidegen vágó szerszámok él­tartama”. 1.................................................. 5 185 Áberman László és Sziráky Miklós : „A for­gács nélkül hidegen vágó szerszámok él­tartama”. II. (Bef. közi.)........................ 6 233 Balogh Arthur: „A megmunkálás fordulat­száma megállapításának módjai” .......... 4 134 Barcza Miklós :Edzés oxi-acetilén lánggal” 9 321 Bárány János : Könyvismertetés (Szeniczei Lajos : „A fogaskerékgyártás zsebkönyve” c. könyvéről) ................................................ 9 358 Boda Ferenc : „Vasötvözetek* legfontosabb nem fémes zárványai és meghatározásuk” 1........................................................................ 1 19 Boda Ferenc: „Vasötvözetek legfontosabb nem fémes zárványai és meghatározásuk”. II. (Bef. közi.)....................'.................... 2 60 Bényi Sándor : „Hozzászólás Sziráky Miklós és Abermann László : »A forgács nélkül hidegen vágó szerszámok éltartama« c. cikkéhez“..................................................... 6 237 Bogáti Dezső: „Beszámoló az 1956. évi Lip­csei Vásárról”. II............................................ 7 263 Bogáti Dezső: Könyvismertetés (Villányi Jó­zsef : „Hűtőgépek gyakorlati kézikönyve” c. könyvéről) ............................................. 9 357 Bojtár Elemér : „Hozzászólás Schön Gyula : »Köszörülési repedések oka és azok meg­előzése« című cikkéhez”................................. 8 314 Cseh Miklós: „A gömbgrafitos öntöttvas előállítása, tulajdonságai és alkalmazható­sága”. I......................................................... 10 393 Csókán Pál dr. : „A galvanotechnika újabb irányelvei”................................................... 1 7 Csop Ákos : „Fontosabb gépelemek és a szer­számgépek általános kenéstechnikája”. I. 4 129 Csop Ákos : „Fontosabb gépelemek és a szer­számgépek általános kenéstechnikája”. II. (Bef. közi.).............................................. 5 195 Czégi József: „Alumínium-ezüst csapágy­fémmel elért eredmények”.................... 9 327 Czoboly Ernő—Konkoly Tibor : „Liliput 120 röntgenkészülék a durvaszerkezeti anyag­­vizsgálatokban” ......................................... 4 149 Dénes Miklós—Ráhel Zoltán : „Beszámoló az 1956. évi Lipcsei Vásárról”. III......... 8 301 Dézsi István—Konkoly Tibor; „Со 60 rádió­aktív izotóp hegesztések vizsgálatában” 7 271 Domokos József : „Az elektrosztatikus festés technológiája”............................................. 10 379 Dömök István: „Korszerű kikötődarúk da­rabáru rakodásához”................................. 5 183 Dömök István: „Néhány szó a rakodógép kérdéséhez” ............................................... 10 385 Ernőd Gyula: „Héjformázás a formaönté­­szetben” ..................................................... 10 366 Fekete László : „Beszámoló a Lipcsei Vásár­ról”. II........................................................... 6 227 Gyenesné, dr. Holló Mária és Vancsó Gyuláné: „Fémragasztás”......................................... 1 36 Szám Gyenesné, dr. Holló Mária: „A fémragasztás alkalmazása” ............................................ 5 175 Gyenesné, dr. Holló Mária: „Vas és acél felü­letének védelme alumíniummal korrózió és revésedés ellen”................................. 6 211 Hornund Andor dr. : (Gépipari Technológiai Intézet Közleménye) „Általános módszer a forgácsolóerő és teljesítmény meghatá­rozására a fajlagos forgácsolási ellenállás alapján” ..................................................... 1 29 Imri Sándor : (Vasipari Kutató Intézet köz­leménye) „Hegesztő és hőkezelő techno­lógia” ........................................................... 3 109 Jánossy Ferenc: „A fogaskereket hordó ele­mek rugalmas deformációjának hatása a fognyomás eloszlására”............................. 7 241 % ’ Konkoly Tibor—Dézsi Zoltán : „Со 60 rádió­­aktív izotóp hegesztések vizsgálatában” 7 271 Konkoly Tibor—Czoboly Ernő: „Liliput 120 röngtenkészülék a durvaszerkezeti anyag­vizsgálatokban” ......................................... 4 149 Korán Imre: „A szerszámgépgyártás és a nemzetközi géppiac” ............................... 4 121 Koréin Armand : „Kötött és nem kötött pá- Iyájú szállítóberendezések gazdaságossága ömlesztett anyagok mozgatásánál”......... 2 66 Kovács István : „Anyagellátási folyamatok automatizálása”......................................... 3 81 Kovács István és Zakariás Zoltán : „A mágne­ses vaskiválasztás célja, fontossága, alkal­mazási területei és módszerei”.................. 8 289 Krausz Sándor—Szakács Gyürgy : „A forgá­csoló erő elméleti úton történő meghatá­rozására vonatkozó két legújabb elmélet” 4 124 Kurovszky István—Lichtenberger Endréné: „Kisméretű tárgyak tömeges anódos oxi­dációja” ..................................................... 9 359 Lichtenberger Endréné—Kurovszky István : „Kisméretű tárgyak tömeges anódos oxi­dációja” ..................................................... 9 359 Lipka István : „Egyenesfogazású kúpkerék­párok profileltolásos korrekciójának elmé­lete”. 1.......................................................... 8 309 Lipka István : „Egyenesfogazású kúpkerék­párok profileltolásos korrekciójának el­mélete”. II. (Bef. közi.).......................... 9 351 Lombardini Gyula : „A Cabelka-féle VUS-28 próba gyakorlati alkalmazása szerkezeti acélok hegeszthetőségének meghatározá­sára”...................................................... 5 161 Makádi András: „A korszerű technológia szerepe a termelés gazdaságosságában” 1 1 Mester István : „Az acélok helyes megvá­lasztásának szempontjai” ........................ 2 76 Nagy Zoltán : „Nagyméretű acélöntvények szerkesztése”. 1............................................ 1 11 Nagy Zoltán : „Nagyméretű acélöntvények szerkesztése”. II. (Bef. közi.).................. 2 47 Nádasi Endre : „Szórt fémek szilárdsági tu­lajdonságai”................................................. 7 253

Next

/
Thumbnails
Contents