Gép, 1962 (14. évfolyam, 1-12. szám)

Cr, GÉP 1962. évi tartalomjegyzéke A) Szerzők szerint Szám Oldal Ács Miklós: „А III. Országos Automatizálási Konferenciáról” ................................................ 11 410 Arkosi Klára dr. — Hlinyánszky István dr.: „Ke­nőzsírok szerkezetváltozásainak vizsgálata elektronmikroszkóppal” ................................. 6 201 Bakondi Károly dr.: „A forgácsolási hőmérsék­let mérése acél forgácsolásakor”....................... 8 306 Balogh Miklós: „A DFA 510 automatikus dara­boló fűrész ismertetése” ................................... 1 1 Barna Károly: Könyvismertetés Sz.P. Mitro­fanov: „A csoportmegmunkálás technológiai alapjai” c. könyvéről........................................ 12 489 Boros Andor: „Hidraulikus sebességstabilizá­torok néhány kérdése” ..................................... 2 74 Bozin János: „Egyedi és kissorozatban gyár­tott alkatrészek csoportmegmunkálása Mitro­fanov-módszerrel” .......................,.................. 10 383 Bretschneider W.: „Többorsós gépi- és auto­matikus csavarozó készülékek” ....................... 11 426 Buzgó Kálmán: „Szerszámgépipaxunk szerke­zetiátalakítása” ................................................ 10 361 Csókán Pál dr. — Sinay Gábor: „Keményoxid­­réteggel bevont alumíniumlemezek szilárd­ságitulajdonságai” ............................................ 4 126 Csonka Dániel: „Fogazáshelyesbítés foglenyesés­sel készített fogaskerekeknél” ......................... 8 310 Dévényi Miklós: „A metallográfiái viszgálatok jelentősége a keményfém gyártmányok el­lenőrzésében” .................................................... 2 51 Dobor László: „Biztonsági menetfúrófej vizs­gálata” ................................................................ 10 380 Barkas János: „Pozitív homlokszögű lefejtő csigamarók profilkorrekciójának újabb mód­szere” ................................................................ 2 47 Farkas János: „Furatrendszerek koordinátái­nak számítása vektorokkal”....................... 12 475 Farkas József: „Újrendszerű hegesztett, álló hengeres földalatti folyadéktároló tartályok” 4 139 Fekete László (+): Könyvismertetés Pattan­tyús „Gépész- és villamosmérnökök kézi­könyve” III. kötetéről ................................... 11 446 Felföldi László dr.: ..Korszerű targoncák” ... 6 221 Ferenczy Győző: „Nagy vegyi ellenállóképes­ségű örvényszivattyú poliolefinekből” .... 4 143 Follinus János: „Hatalmas erő” ................. 10 397 Fölki Ottó—Hirling József: „Atomreaktorban aktivált kerékpár fékperselyek összehasonlító kopásvizsgálata” ................................................ 10 394 Fűzi Ernő: „Szerszámgépek az 1962 évi Buda­pesti Ipari Vásáron” ................................... 5 161 Fűzi Ernő—Lajtai István: „Külföldi szerszám­gépek a Budapesti Ipari Vásáron” ............. 10 365 Girnt Márton: „Szerelt kivitelű szerszámok alkalmazása másolóesztergákon” ................. 9 343 Győrfi Endre—Neményi Rezső: „Darufutó­kerekek felületi edzése” ................................... 9 337 Halmos László: Könyvismertetés Fűzy Olivér: „Vízgépek” c. könyvéről ............................... 9 350 Haraszti István: „Korszerű szállítóberendezé­sek elektromotorok sorozatgyártásánál” .. 1 6 Hegedűs József: Könyvismertetés Laskowski— John: „Lemezszabás” c. könyvéről ............. 3 91 Hegedűs Zoltán: „Ötvözetlen szerszámacélok néhány gyártástechnológiai és hőkezelési hibája” ................................................................ 1 14 Heeringer József: „Összehasonlító kísérletek a fajlagos ütőmunka átszámítására szolgáló nemzetközi táblázatok használhatósága céljá­ból” ...................................................................... 9 346 Héberger Károly: „Tipizálás” ........................... 9 331 Hirling József—Fölki Ottó: „Atomreaktorban aktivált kerékpár fékperselyek összehasonlító kopásvizsgálata” ................................................ 10 394 Hlinyánszky István dr.— Árkos Klára dr.: „Ke­nőzsírok szerkezetváltozásainak vizsgálata elektronmikroszkóppal” ................................. 6 201 Hódi László: „А IV. Szerszámgépgyártási Kong­resszus” ................................................................ 4 121 Jeney Iván: Könyvismertetés A.T. Vagramyan — Z. A. Solovjeva: „A galvanizálás technoló­giája” c. könyvéről ......................................... 10 402 Jeney Iván: Könyvismertetés a „Nickel-chromi­um plating” című angol nyelvű kiadványról . 11 418 Jobaházi Jenő dr.: Hozzászólás a „Tapasztala­tok hazai hűtő-kenőfolyadékok felhasználásá­nál” c. közleményhez ................................... 12 488 Juhász Károly Jenő: Könyvismertetés Terplán Sándor „Gépjármű vizsgál átok” c. könyvéről 6 219 Kaiser II.: „Készülékelemek szabványosítása a Német Demokratikus Köztársaságban” .. 12 470 Kalapos Kornél: „Bepárlőtípusok fejlődése” .. 6 230 Kalászi István—Tóth Zoltán: „Tapasztalatok hazai hűtő-kenőfolyadókok felhasználásánál”. 4 131 Kalászi István—Tóth István: „Csavarfelületek korszerű gyártása lemezszalagból hidegalakí­tással” ................................................................ 6 205 Kaliszky Zoltán: „Aszinkron motorok szerelése szalagon kissorozatban” ................................. 4 155 Kandó Bertalan: „A kúpgörgős csapágy tám­­felületének szerepe és megmunkálási lehető­sége” .................................................................... 7 273 Kardos Árpád dr.: „A mellékéi elhelyezési szög hatása alumíniumötvözet esztergálásakor” . (A BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI TAN­SZÉKKÖZLEMÉNYEI) ................................. 1 23 Kardos Árpád dr.: „A Német Demokratikus Köztársaság szerszámgépeinek kiállítása az 1961 évi Brünni Vásáron” ............................. 5 194 Kardos Árpád dr.: „Rövidített éltartammegha­tározás forgácsolási hőmérsékletméréssel” .. 7 254 Kardos Árpád dr.:,, A felületi érdesség vizsgálata alumíniumötvözetek esztergálásakor” ........ 11 405 Kazinczy László dr. Könyvismertetés F. Koenigs­­berger „Forgácsoló szerszámgépek számításai, konstrukciós alapelvei és szerkezeti elemei” c. könyvéről........................................................ 8 304 Kiss Árpád: „A műszaki fejlesztés irányvonalai és irányításának módszerei a gépipar terüle­tén” .................................................................... 9 321 1

Next

/
Thumbnails
Contents